Image00005

Spotkania z Rosją -
studenci Filologii rosyjskiej
w bialskich szkołach


     Rozpoczynamy kolejne wykłady tematyczne i spotkania naukowe z uczniami klas licealnych!!! 26 listopada oraz 30 listopada 2018 r. studenci III roku specjalności Filologia rosyjska (Ewa Szostak i Karol Sokołowicz) w ramach współpracy z innymi szkołami tym razem odwiedzili bialskie licea - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, reprezentując Studenckie Koło Naukowe Rusycystów. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach cyklu – „Poznajemy Rosję", a tematem przewodnim była Syberia i kolej transsyberyjska. Studenci wygłosili krótką prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną.

     Uczniowie mogli bliżej zapoznać się z tą rozległą i pełną kontrastów rosyjską krainą geograficzną. W pierwszej części wystąpienia omówione zostało położenie geograficzne Syberii, strefy przyrodnicze, największe rzeki, jezioro Bajkał i jego ekosystem, fauna i flora, zaludnienie Syberii, jej największe miasta oraz surowce naturalne. Druga część została poświęcona kolei transsyberyjskiej. Pokrótce została przedstawiona historia jej budowy, przebieg trasy z szerszym omówieniem głównych stacji, miast i ich wybranych zabytków, jak również wybrane ciekawostki o magistrali transsyberyjskiej.

     Głównym celem spotkania była popularyzacja kultury, historii i języka rosyjskiego wśród uczniów, umożliwienie im głębszego poznania realiów Rosji, jak również zbudowanie pozytywnej motywacji do nauki języka rosyjskiego na dalszych etapach edukacji.

     Ogromne podziękowania Dyrekcji oraz nauczycielkom języka rosyjskiego pani Sylwii Kryńskiej-Kawce (KLO im. C. Norwida w Białej Podlaskiej i IV LO im. St. Staszica w Białej Podlaskiej) i pani Urszuli Remiszewskiej (IV LO im. St. Staszica w Białej Podlaskiej), jak również uczniom za zainteresowanie, bardzo ciepłe przyjęcie naszych studentów oraz bardzo sprawną i profesjonalną organizację spotkania.

Image00001 Image00002 Image00003
Image00004 Image00006 Image00009
Image00007 Image00010 Image00008
środa, 19 grudnia 2018 18:05 Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2018 13:58 Wpisany przez Elżbieta Struczyk