Koło naukowe Resocjalizacji i Profilaktyki

kolo-res-profSTUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RESOCJALIZACJI I PROFILAKTYKI
skupia studentów kierunku Pedagogika Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  zainteresowanych problematyką resocjalizacji,  profilaktyki społecznej i penitecjarystyki.

Celem Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, w tym szczególnie jednej z jej subdyscyplin - pedagogiki resocjalizacyjnej jako dziedziny nauki,  jej zastosowanie w pracy w środowisku lokalnym oraz w instytucjach zamkniętych, prowadzenie badań i projektów naukowych.

Poprzez pracę w Kole studenci w sposób twórczy doskonalą  wiedzę z zakresu resocjalizacji i profilaktyki dzięki:
- organizowaniu spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
-  prowadzeniu zajęć kształcących umiejętności praktyczne w pracy resocjalizacyjnej;
- współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo – wychowawczymi oraz  resocjalizacyjnymi. 

  Zarząd Koła naukowego