03

Studenci Filologii rosyjskiej
na Międzynarodowej Konferencji
Naukowej w Brześciu

 

20 grudnia 2018 roku studenci III roku specjalności Filologia Rosyjska – Klaudia Kudź, Aleksandra Soczewka, Ewa Szostak i Karol Sokołowicz – brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Brześciu, poświęconej twórczości Adama Mickiewicza w kontekście kultury światowej i upamiętniającej 220 rocznicę urodzin pisarza. Temat konferencji: „Личность, неподвластная времени: творчество Адама Мицкевича в контексте мировой культуры". Głównym organizatorem konferencji był Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny.
Podczas konferencji studenci wygłosili następujące referaty:
1. Klaudia Kudź – Традиции поляков и их отражение в поэме «Дзяды»
2. Aleksandra Soczewka – Польша в судьбе и творчестве Адама Мицкевича
3. Ewa Szostak – Отражение женского характера и судеб поляков в поэме «Пан Тадеуш»
4. Karol Sokołowicz – Отражение мужского характера и судеб поляков в поэме «Пан Тадеуш»
Opiekunami naukowymi byli dr W. Kubiak i prof. M. Zhygalova. Za organizację wyjazdu odpowiedzialna była mgr J. Kozak-Solarz.
Udział naszych studentów w międzynarodowej konferencji był znakomitą okazją do poszerzenia swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności językowych, wymiany doświadczeń i poglądów z innymi młodymi naukowcami z różnych dziedzin nauki, jak również doskonałą okazją do rozwijania umiejętności prezentacyjnych oraz integracji środowiska studenckiego i naukowego.
Po zakończeniu konferencji studenci zostali oprowadzeni po Państwowym Uniwersytecie Technicznym. Zapoznali się z historią i infrastrukturą Uczelni, a także mieli zorganizowaną wycieczkę po mieście Brześć. Podczas wyjazdu studentami opiekowała się mgr Joanna Kozak-Solarz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, a ich artykuły już wkrótce ukażą się w tomie pokonferencyjnym.
Wyjazd do Brześcia i udział w konferencji był niezapomniany i jest kolejnym dowodem na to, że WARTO BYĆ AKTYWNYM !!!

10 02 04 05 06
07 08 09 01 11
sobota, 26 stycznia 2019 12:16 Poprawiony: poniedziałek, 28 stycznia 2019 08:30 Wpisany przez Elżbieta Struczyk