Koło naukowe Socjologów

Koło Naukowe Studentów Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła w Białej Podlaskiej jest organizacją, która wychodzi naprzeciw potrzebom studentów socjologii. Stwarza niepowtarzalną okazję do rozwijania zainteresowań, zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń, a także realizacji siebie. Pomimo, iż narodziło się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu, studenci mieli przyjemność uczestnictwa w licznych konferencjach naukowych m. in. w corocznej międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w Nałęczowie czy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Lublinie. Sami również zorganizowali konferencję pod tytułem „Wizerunek medialny polityka”. Członkowie koła biorą ponadto czynny udział w promocji uczelni i popularyzacji socjologii, kierunku wielu możliwości.

Wbrew powszechnym wyobrażeniom nie jest to stowarzyszenie ludzi zarozumiałych, czy uważających siebie za najmądrzejszych na świecie. Jest to miejsce gdzie można rozwijać i realizować siebie. Opiekunem naukowym Koła jest Pani mgr Olga Filipiak. Siedzibą koła jest Instytut Socjologii.

Podstawowe cele działania  Koła :

 • pogłębianie wiedzy socjologicznej członków Koła na temat społeczeństw, grup społecznych oraz procesów i struktur, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także procesem ich zmian;
 • rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim;
 • integracja środowiska studentów ze specjalności: Komunikacja Społeczna i Media oraz Socjologii Gospodarki;
 • umożliwienie pozyskiwania umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy socjologa;
 • reprezentowanie interesów członków Koła na forum Uczelni oraz w skali ogólnokrajowej.

Działalność Koła:

 • inicjowanie i organizowanie zebrań naukowych, spotkań, wykładów i dyskusji;
 • organizowanie spotkań i studenckich sesji naukowych popularyzujących naukę socjologii;
 • promocja celów Koła;
 • rozwijanie współpracy i współdziałania  z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi;
 • zdobywanie, gromadzenie, opracowywanie, badanie oraz analizowanie materiałów, które są przedmiotem zainteresowania członków Koła;
 • organizowanie wyjazdów w celach naukowych;
 • opracowywanie wyników prac naukowych wykonywanych przez członków Koła;
 • wymianę poglądów i dyskusje w ramach Koła;
 • działalność dla dobra Instytutu Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła  II w Białej Podlaskiej;
 • rozwój indywidualnych zainteresowań członków Koła;
 • działalność sekcji tematycznych;
 • działalność publicystyczna;
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Socjologicznym;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jak i kołami naukowymi innych uczelni w Polsce i za granicą
 • inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kole osoby pragnące się rozwijać, czy też chcące się realizować, poznawać nowych ludzi, niebojące się wyzwań, jednym słowem optymistów z dużą dawką energii do działania!!! 

Fotogaleria z działalności Koła Naukowego

kolo1 kolo2 kolo3 kolo4
kolo5 min_koo6 kolo7 kolo8