Koło naukowe Socjologów

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW SOCJOLOGII

Koło Naukowe Studentów Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła w Białej Podlaskiej jest organizacją, która wychodzi naprzeciw potrzebom studentów socjologii. Koło powstało w 2008 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do tej pory przy Zakładzie Socjologii.

Wbrew powszechnym wyobrażeniom nie jest to stowarzyszenie ludzi zarozumiałych, czy uważających siebie za najmądrzejszych na świecie. Jest to miejsce gdzie można rozwijać i realizować siebie. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Olga Filipiak.

Władze koła w roku akademickim 2019/20:

Karolina Lipska – prezes
Agata Piasecka – v-ce prezes
Wiktoria Nowicka- skarbnik
Joanna Osiej- sekretarz

Członkowie koła:

 1. Karolina Lipska
 2. Agata Piasecka
 3. Martyna Pawluk
 4. Joanna Osiej
 5. Wiktoria Nowicka
 6. Karolina Goguł
 7. Izabela Dołega
 8. Oliwia Gagucka
 9. Adam Kukawki


Podstawowe cele działania  Koła :

 • pogłębianie wiedzy socjologicznej członków Koła na temat społeczeństw, grup społecznych oraz procesów i struktur, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także procesem ich zmian;
 • rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim;
 • integracja środowiska studentów ze specjalności: diagnoza kryminologiczna oraz dziennikarstwo i kreowanie wizerunku;
 • umożliwienie pozyskiwania umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy socjologa;
 • reprezentowanie interesów członków Koła na forum Uczelni oraz w skali ogólnokrajowej.


Działalność Koła:

 • inicjowanie i organizowanie zebrań naukowych, spotkań, wykładów i dyskusji;
 • organizowanie spotkań i studenckich sesji naukowych popularyzujących naukę socjologii;
 • promocja celów Koła;
 • rozwijanie współpracy i współdziałania  z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi;
 • zdobywanie, gromadzenie, opracowywanie, badanie oraz analizowanie materiałów, które są przedmiotem zainteresowania członków Koła;
 • organizowanie wyjazdów w celach naukowych;
 • opracowywanie wyników prac naukowych wykonywanych przez członków Koła;
 • wymianę poglądów i dyskusje w ramach Koła;
 • działalność dla dobra Zakładu Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła  II w Białej Podlaskiej;
 • rozwój indywidualnych zainteresowań członków Koła;
 • działalność sekcji tematycznych;
 • działalność publicystyczna;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jak i kołami naukowymi innych uczelni w Polsce i za granicą
 • inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła.


Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa w kole osoby pragnące się rozwijać, czy też chcące się realizować, poznawać nowych ludzi, niebojące się wyzwań, jednym słowem optymistów z dużą dawką energii do działania!!!

Koło Naukowe Studentów Socjologii Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i Zakładu Socjologii zorganizowało warsztaty dla studentów socjologii przeprowadzone przez Panią Jolantę Marczuk, Rzecznika Praw Konsumenta w Białej Podlaskiej. Spotkanie odbyło się 29.03. br. o godz. 11.40-12.40 w sali 241 R w budynku Akademii. Temat spotkania dotyczył praktycznych aspektów składania reklamacji przez konsumentów. Jednocześnie nadmienić należy, iż za każdym razem te spotkania edukacyjne cieszą się niezwykłą popularnością i zainteresowaniem wśród naszych studentów.

Kolejne warsztaty kryminalistyczne na socjologii

W imieniu Koła Naukowego Studentów Socjologii Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i Zakładu Socjologii składamy serdeczne podziękowania za przeprowadzenie warsztatów kryminalistycznych przez asp. sztab. Grzegorza Kisiel dla studentów socjologii.
Spotkanie odbyło się w dniu 24.03. br. o godz. 11.40-13.00 w sali 374 R w budynku Akademii. Cieszyło się niezwykłą popularnością i zainteresowaniem wśród naszych studentów.

20220324_115456-1 20220324_123223-1 20220324_123228-1

Koła Naukowe Studentów Socjologii zorganizowało wykład otwarty – online dla studentów z Panem Kamilem Węglińskim, v-ce dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej dniu 19.01.2022 r. o godz. 12.35-14.00 na platformie Microsoft Teams. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z pracownikiem socjalnym i jego rolą na rynku pracy. Dziękujemy wszystkim za udział.

Opowiadały o kulturze w czasach pandemii

W tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Koła Naukowe – szkołą twórczego działania" wzięły udział również studentki socjologii, reprezentujące Koło Naukowe Studentów Socjologii.

Więcej…

Zakład Socjologii i Koło Naukowe Studentów Socjologii w ramach obchodów
„15 lecia socjologii w PSW" zorganizowało spotkanie z Panią Jolantą Marczuk, Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta w Białej Podlaskiej na temat „Prawnych aspektów umów zawieranych na odległość przez konsumentów".

Spotkanie odbyło się 24.03.2021r.(środa) godz. 11.40-12. 40 na Platformie Microsoft Teams. Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w tym spotkaniu. Przyniosło ono wiele praktycznych wskazówek dla nas konsumentów.

Mamy nadzieję na kolejne spotkania podnoszące świadomość konsumencką.

W dniu 17 grudnia b.r. odbyło się webinarium dla szkół średnich zorganizowane przez Zakład Socjologii. Temat spotkania brzmiał: Po co nam socjologia? Prelegentką spotkania była dr. hab. prof. PSW Hanna Podedworna, pracownik Zakładu Socjologii. Pani Profesor w niezwykle interesujący sposób wprowadziła słuchaczy w świat socjologii, wyjaśniając złożoność życia społecznego na przykładzie rozwoju tej dyscypliny naukowej. Socjologia to także obserwacja życia codziennego zwykłych ludzi, ich zachowań i tego, co się dzieje między nimi. Dzisiaj w obliczu czasów w jakich żyjemy rozważania te zyskują jeszcze bardziej na wartości.
W dniu 15 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Koła Naukowego Studentów Socjologii. Zostały wybrane nowe władze koła:
- prezes koła: Dorota Husaczuk
- v-ce prezes: Natalia Gawęda
- skarbnik: Katarzyna Niedziółka
-sekretarz: Wiktoria Moczulska
Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy w kole!

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1