Tabele z indywidualnym planem zajęć
pracowników dydaktycznych WNSH

w semestrze zimowym 2021-2022

Zakład Neofilologii

Filologia angielska

Filologia rosyjska


Zakład Pedagogiki

 


Zakład Socjologii

(Konsultacje odbywają się w formie on-line z wykorzystaniem Platformy Microsoft Teams)

czwartek, 31 października 2019 11:06 Poprawiony: środa, 27 października 2021 06:32 Wpisany przez Agnieszka Pękała