20171207_085651

Koło Rusycystów
w Zespole Szkół Wł. S. Reymonta
w Małaszewiczach


7 grudnia 2017 r. studentki II i III roku specjalności Filologia rosyjska w ramach współpracy z innymi szkołami reprezentowały Studenckie Koło Naukowe Rusycystów podczas spotkania naukowego z uczniami klas licealnych z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.

Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach cyklu – „Poznajemy Rosję", a tematem przewodnim była Syberia i kolej transsyberyjska. Studentki wygłosiły krótką prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną.

Uczniowie mogli bliżej zapoznać się z tą rozległą i pełną kontrastów rosyjską krainą geograficzną. W pierwszej części wystąpienia omówione zostało położenie geograficzne Syberii, strefy przyrodnicze, największe rzeki, jezioro Bajkał i jego ekosystem, fauna i flora, zaludnienie Syberii, jej największe miasta oraz surowce naturalne. Druga część została poświęcona kolei transsyberyjskiej. Pokrótce została przedstawiona historia jej budowy, przebieg trasy z szerszym omówieniem głównych stacji, miast i ich wybranych zabytków, jak również wybrane ciekawostki o magistrali transsyberyjskiej.

Głównym celem spotkania była popularyzacja kultury, historii i języka rosyjskiego wśród uczniów, umożliwienie im głębszego poznania realiów Rosji, jak również zbudowanie pozytywnej motywacji do nauki języka rosyjskiego na dalszych etapach edukacji.

Składamy ogromne podziękowania dyrekcji, nauczycielom języka rosyjskiego oraz uczniom za zainteresowanie, bardzo ciepłe przyjęcie naszych studentek oraz bardzo sprawną i profesjonalną organizację spotkania.

 

20171207_085631 20171207_090536 20171207_091305
20171207_091913 20171207_094026 20171207_094107

 

niedziela, 14 stycznia 2018 16:14 Poprawiony: poniedziałek, 15 stycznia 2018 08:36 Wpisany przez Elżbieta Struczyk