Zakład Fizjoterapii

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Baj-Korpak Joanna, dr Kierownik Zakładu Fizjoterapii +48 83 344 69 12
2 Drużbicki Mariusz, dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83
3 Gawlik Krystyna, dr hab. prof. PSW Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 15
4 Gładoch Andrzej, mgr Nauczyciel akademicki +48 83
5 Kadłubowska Monika, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 19
6 Kręgiel-Rosiak Anna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 19
7 Kubińska Zofia, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 14
8 Mysula Ihor, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 14
9 Pańczuk Anna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 14
10 Pocztarska-Głos Agata, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 14
11 Rafałko Mateusz, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 19
12 Rutkowska Elżbieta, dr hab. prof. PSW Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 15
13 Sidor Mirosława, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 14
14 Wójcik Gustaw, dr Nauczyciel akademicki +48 83
15 Wysokińska Dominika, dr Nauczyciel akademicki +48 83
16 Zaworski Kamil, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 19