# Nazwa Pozycja Telefon
1 Dąbrowski Dominik, dr Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji +48 83 344 69 12
2 Chmiel Krystyna, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 15
3 Sokół Janusz Leszek, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
4 Bergier Barbara, dr hab. prof. PSW Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 15
5 Stelmach Marian, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
6 Żbikowski Jarosław, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
7 Kasprowicz Marcin, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 18
8 Niźnikowska Ewelina, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 61
9 Kozak Agnieszka, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 13
10 Stępień Ewa, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 13
11 Bergier Michał, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
12 Kozłowska Edyta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 13
13 Dziekan Marta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 13
14 Mazurek Tomasz, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
15 Ryszkowski Mariusz, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11