Wójcik Gustaw, dr

Nauczyciel akademicki

Adres:
ul. Sidorska 105 (Hala sportowa) p. 108A H
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, Polska
Informacje: Dr n. med. Gustaw Wójcik – adiunkt, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł doktora w dyscyplinie nauk medycznych uzyskał w 2011 roku po obronie dysertacji pt: BADANIA WYBRANYCH AMINOKWASÓW W OSOCZU KRWI A WYNIKI BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ UKŁADU KOSTNEGO OKOLICY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEJ

PROWADZONE PRZEDMIOTY
Radiologia
Nowoczesne techniki diagnostyczne.
Anatomia człowieka.
Diagnostyka Funkcjonalna
Podstawy Rehabilitacji
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych.
Fizjoterapia kliniczna w Onkologii i medycynie paliatywnej.
Fizjoterapia kliniczna w Reumatologii,
Fizjoterapia kliniczna w Kardiologii i Kardiochirurgii.

DOŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

- Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii.
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia, Kierunek Pielęgniarstwo.
- Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Wydział Nauk o Zdrowiu.
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wydział Nauk o Zdrowiu. Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii. Zakład Balneoterapii.
- Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego.
- Stowarzyszenie NOVA EDUKACJA w Tarnobrzegu. Kierunek Elektroradiologia.
- Promotor około 100 prac dyplomowych

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

- Główne obszary badawcze, w obrębie których realizowany jest dorobek naukowy koncentrują się w obszarze diagnostyki i terapii kręgosłupa oraz Centralnego Układu Nerwowego.
- Autor dwóch grantów finansowanych przez MNiSW:
- Ocena stopnia nabytych deformacji kręgosłupa w badaniach obrazowych, a wyniki mineralnej masy kostnej w populacji kobiet po 50 roku życia.
- Ocena prowokacyjnych testów rozciągowych w odniesieniu do zmian radiologicznych u pacjentów z uszkodzeniami krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
- Autor 2 książek i 43 publikacji o tematyce rehabilitacji
- Współautor 20 publikacji
- Czynne wystąpienia (ponad 50) na międzynarodowych i zagranicznych Konferencjach, Sympozjach i Kongresach

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA

Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Diagnostyka Obrazowa Kończyny Górnej
Diagnostyka Obrazowa Miednicy
Radiologia & Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Diagnostyka serca w badaniach TK, MRI i Scyntygrafii
Diagnostyka Ośrodkowego Układu Nerwowego
Kurs System zarządzania jakością w Pracowni Mammograficznej
Kursy Masażu leczniczego
System Zapewnienia Jakości w Diagnostyce Radiologicznej
Diagnostyka densytometryczna układu ruchu (RTG, USG)

WYBRANE PUBLIKACJE

WÓJCIK G. Wewnątrzczaszkowe torbiele pajęczynówki w aspekcie klinicznym i radiologicznym.(Intracranial arachnoid cysts in the clinical and radiological aspects.). Wiad. Lek. 2016 t. 69 nr 3 cz. 2 s. 555-559.

WÓJCIK G, POCZTARSKA A. Variations in morphology of lumbar spinal canal in degenerative discopathy.(Zmienność morfologii lędźwiowego kanału kręgowego w chorobie zwyrodnieniowej krążka.). Health Probl. Civiliz. 2016 vol. 10 nr 4 s. 47-53, bibliogr. streszcz. DOI: 10.5114/hpc.2016.63571.

WÓJCIK G, POCZTARSKA A, STAWIŃSKA T. Masywna kalcyfikacja mięśniaków macicy jako przyczyna porażenia splotu krzyżowego - opis przypadku.(Massive calcification of uterine fibroids as a cause of sacral plexus palsy - a case study.). J. Educ. Health Sport 2016 vol. 6 nr 10 s. 331-336, bibliogr. sum. DOI: 10.5281/zenodo.162889.

WÓJCIK G. Żebra szyjne jako przyczyna tętniczych powikłań w przebiegu zespołu górnego otworu klatki piersiowej - opis przypadku.(Cervical ribs as a cause of arterial complications in the thoracic outlet syndrom - case report.).. Med. Sport. 2015 vol. 31 nr 1 s. 53-58, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. ang.]. DOI: 10.5604/1232406X.1150356

WÓJCIK G, PISKORZ J, KACZMAREK-PŁECHA D. Pęknięta wewnątrzczaszkowa torbiel skórzasta - opis przypadku.. Pol. Prz. Neurol. 2015 t. 11 nr 3 s. 128-131.

WÓJCIK G, PISKORZ J, IŁŻECKA J, NALEPA D. Non-surgical and surgical treatment of lumbar degenerative disc disease in the course of peripheral neuropathy. Health Probl. Civiliz. 2015 vol. 9 nr 3 s. 24-30.

WÓJCIK G, SOKOŁOWSKA B, BORZĘCKI A. Concentration of some amino acids in blood plasma and study results of lumbosacral bone system computer tomography.. Health Probl. Civiliz. 2015 vol. 9 nr 3 s. 5-11.

WÓJCIK G, PISKORZ J, BULIKOWSKI W. Massive peritoneal cavity calcification in the course of advanced ovarian cancer: a case report. Prz. Menopauz. 2015 vol. 14 nr 2 s. 149-151, bibliogr. DOI: 10.5114/pm.2015.52156.

WÓJCIK G, PISKORZ J, BULIKOWSKI W. Klinimetryczne metody oceny chorych po udarach mózgu w planowaniu rehabilitacji w populacji osób dorosłych.(Clinimetric methods of assessing patients after stroke in planning rehabilitation in adult population.).. Hygeia Public Health 2015 t. 50 nr 1 s. 54-58.

PISKORZ J, WÓJCIK G, BULIKOWSKI W, NALEPA D. Ostra niewydolność oddechowa w przebiegu zachłystowego zapalenia płuc u pacjentki ze stwardnieniem rozsianym - opis przypadku.(Acute respiratory failure in the course of aspiration pneumonia with multiple sclerosis - a case study.). Anestezjol. Rat. 2015 vol. 9 nr 2 s. 175-179.

Wójcik G. Ocena częstości występowania wybranych zmian i wad wrodzonych kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego u osób zgłaszających się na badanie TK z powodu bólu grzbietu. Forum Medycyny Rodzinnej 2015, tom 9, nr 3, 179–181.