Zaworski Kamil, dr

Nauczyciel akademicki

Adres:
ul. Sidorska 105 (Hala sportowa), p. 202H
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, Polska
Telefon: +48 83 344 69 19
Informacje: Wykształcenie
- Doktorat Dziedzina: nauki o zdrowiu; Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Nauk o Zdrowiu, 25.04.2017 r., Skuteczność terapii manualnej i metody PNF (Proprioceptywnej Neuromuskularnej Facilitacji) w porównaniu z kinezyterapią tradycyjną w leczeniu fizjoterapeutycznym objawowej dyskopatii lędźwiowej.

Prowadzone przedmioty
- Anatomia człowieka,
- Metody specjalne w fizjoterapii,
- Wybrane metody terapii manualnej,
- Diagnostyka i programowanie fizjoterapii,
- Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej,
- Terapia manualna,
- Diagnostyka funkcjonalna (w chorobach narządów wewnętrznych, narządów ruchu, wieku rozwojowego),
- Seminarium dyplomowe (magisterskie) na kierunku fizjoterapia.

Zainteresowania naukowe
- skuteczność terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych układów mięśniowego i kostno-stawowego,
- fizjoprofilaktyka
- fizjoterapia w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1.

Doświadczenie/ Dorobek naukowy
- Realizacja projektu pt. „Ocena skuteczności treningu nerwowo-mięśniowego według koncepcji Kinetic Control w leczeniu objawów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawów kolanowych oraz w zmniejszaniu ryzyka kontuzji u zawodniczek piłki nożnej" (S/8/2018)
- Realizacja projektu badawczego pt. „Wpływ aplikacji plastra dynamicznego i plastra sztywnego na obciążenie kończyn dolnych u osób zdrowych” (PB/11/2020).
- Zaworski, K, Kubińska, Z, Dziewulska, A, Walasek, O. Physical activity of Poles in the care for their health potential before and during the COVID-19 pandemic. Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2020: 1-13. doi:10.1017/dmp.2020.398.
- Kubińska Z, Zaworski K, Mysula I, Pocztarska-Głos A. Physical activity in primary and secondary physioprophylaxis. Health Problems of Civilization 2020; 14(1): 34-42.
- Kubińska Z, Zaworski K, Shpakou A. Physioprophylaxis in physiotherapy and health promotion. Health Problems of Civilization 2020; 14(2): 100-106.
- Zaworski K. The effectiveness of deep transverse friction massage for the treatment of medial meniscotibial ligament injury in a female football player : a case study. Health Problems of Civilization 2020; 14(2): 141-147.
- Zaworski K, Wójcik G, Rutowicz B. Traumatic injury of medial meniscotibial ligament - diagnostics and conservative treatment. Acta Balneologica 2020; T. 62(1): 60--65.
- Kręgiel A, Zaworski K, Kołodziej E. Effects of animal-assisted therapy on parent-reported behaviour and motor activity of children with autism spectrum disorder. Health Problems of Civilization 2019; 13(4): 273-278.
- Kubińska Z, Zaworski K. Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej. Fizjoterapia Polska 2019; 2: 130-140.
- Zaworski K, Ławnik AJ, Kubińska Z, Shpakou A. Physioprophylaxis of type 1 diabetes in children using physical exercise. Health Problems of Civilization 2019; 13(4): 287-295.
- Kubińska Z, Zaworski K. Preventive Physical Therapy as a Health Need and Service. Theoretical Background. Fizjoterapia Polska 2018; 2: 58-68.
- Zaworski K, Latosiewicz R, Majcher P, Kołodziej E. Porównanie skuteczności tradycyjnej kinezyterapii i terapii manualnej w leczeniu przewlekłego zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa. Rehabilitacja w Praktyce 2018; 1: 45-48..