Wysokińska Dominika, dr

Nauczyciel akademicki

Adres:
ul. Sidorska 105 (Hala sportowa), p. 10A H
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, Polska
Informacje: Wykształcenie
- Studia licencjackie na kierunku Fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (lata 2006 – 2009)
- Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (lata 2009 – 20011)
- Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2018 r.)

Prowadzone przedmioty
- Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
- Kinezjologia
- Kinezyterapia
- Fizjoterapia ogólna
- Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

Zainteresowania naukowe
- Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością ruchową
- Strategie leczenia dysfunkcji mięśniowo - powięziowych
- Pooperacyjna fizjoterapia pacjentów ortopedycznych

Doświadczenie / Dorobek naukowy
- Od 2010 roku fizjoterapeutka aktywna zawodowo; aktualne miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
- Ukończone kursy/ szkolenia:
- Kurs Kinesiology Taping (Kinesiology Taping Basic course 2009)
- Kurs „A9m- Aktywność Fizyczna Kobiet w Ciąży” (2009)
- Kurs Koncepcji PNF (PNF Basic course 2011)
- Instruktor Sportu Osób Niepełnosprawnych - specjalność pływanie (2011)
- Kurs Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich:
- „Techniki Energizacji Mięśni” część 1 i 2/ (2012)
- „Mięśniowo- powięziowe rozluźnianie” (2012)
- „Techniki aktywnego rozluźniania” (2012)
- „Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta” (2013)
- „Terapia punktów spustowych” (2013)
- Autorka i współautorka 7 publikacji naukowych
- Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii