Aktualności - Dziekanat

UWAGA STUDENCI I roku studiów  PILNE !!!

Przypominam, że każdy student przyjęty na pierwszy rok studiów jest zobowiązany do podpisania ślubowania.

W przypadku niepodpisania przez studenta ślubowania Rektor zgodnie z Regulaminem Studiów § 32 ust. 1 pkt. 1 wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Wobec powyższego, proszę o zgłoszenie się w trybie pilnym do swojego dziekanatu
i dopełnienie obowiązku potwierdzającego podjęcie studiów na wybranym kierunku.

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych kierunek:

  1. Finanse i rachunkowość,
  2. Zarządzanie

Zapraszamy Państwa do Dziekanatu pok. 306R, II piętro w dniu 8.10.2021 (tj. sobota)
w godzinach od 10: 00 do 14: 00
w celu podpisania ślubowania i umowy o warunkach odpłatności za studia.

Więcej…

Każdy student cudzoziemiec przebywający w Polsce i planujący kontynuowanie studiów
jest zobowiązany do dostarczenia do dziekanatu w trybie pilnym 
każdej zmiany swoich danych osobowych

 Swoje dane można zweryfikować w Wirtualnej Uczelni
na indywidualnym koncie studenta.

Dotyczy to zmiany numeru paszportu, uzyskania numeru PESEL,
zmiany adresu do korespondencji (w Polsce), podania drugiego imienia itp.

 

UWAGA,
OBYWATELE UKRAINY,
KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICE POLSKI PO 24.02.2022R.

W SZCZEGÓLNOŚCI STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

Więcej…

STUDENCI  CUDZOZIEMCY

OPŁATA ZA STUDIA

Wysokość opłaty semestralnej dla cudzoziemców za kształcenie w języku polskim
na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023
wynosi 2200 PLN,

Studenci wnoszą opłaty na indywidualny numer konta

nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze

Więcej…

UWAGA,
OBYWATELE UKRAINY,
KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICE POLSKI PO 24.02.2022R.

W SZCZEGÓLNOŚCI STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

Więcej…

termin_skadania_wnioskw_o_warunkowe_zaliczenie_semestru

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1