Mysula Ihor, prof. dr hab.

Nauczyciel akademicki

Adres:
ul. Sidorska 105 (Hala sportowa) p. 19H
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, Polska
List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: +48 83 345 62 09
Informacje: Wykształcenie
- Tarnopolski Państwowy Instytut Medyczny, specjalność: sprawa lecznicza, 1975-1981.
- Obrona pracy doktorskej pod tytułem: Uszkodzenia adrenalinowe serca spowodowane stresem z różną odpornością na niedotlenienie przed specjalistyczną radą uczoną Uniewrsytetu Medycznego Lwowskiego, 1984
- Obrona rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Cechy uszkodzenia serca spowodowanego stresem w starszym wieku i sposoby zapobiegania jemu przed specjalistyczną radą uczoną Uniwersytetu Medycznego Odeskiego, 1996

Prowadzone przedmioty
- Patologia ogólna
- Fizjoterapia ogólna
- Fizjoterapia kliniczna w zakresie geriatrii, pulmonologii
- Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
- Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii

Zainteresowania naukowe
- Rehabilitacja w kardiologii
- Rehabilitacja w neurologii
- Rehabilitacja chorób układu mięśniowo-szkieletowego

Doświadczenie/ Dorobek naukowy
- Medycyna oparta na dowodach, 2008
- Fizjoterapia, 2010, 2015
- Terapia, 2015
- Neurorehabilitacja dorosłych, 56 godzin kontaktowych, Tarnopol, 2019
- Nowoczesne technologie edukacyjne w kształceniu fizjoterapeutów, Kyjów, 2019
- Wprowadzenie nowych programów magisterskich w zakresie rehabilitacji fizycznej, 60 godzin kontaktowych; 50 godzin niekontaktowych, Warszawa, 2019
- podręczniki – 3
- poradniki dydaktyczne – 7
- prace naukowe – 451
- patenty oraz świadectwa autorskie – 17
- Od 1975 do 1981 studiowałem w Państwowym Instytucie Medycznym w Tarnopolu. Od września 1981 roku do sierpnia 1984 roku byłem doktorantem Katedry Fizjologii Patologicznej Tarnopolskiego Państwowego Instytutu Medycznego. We wrześniu 1984 roku podjąłem pracę w tej że Katedrze najpierw jako asystent, później jako starszy wykładowca i docent, od 1998 roku do 2001 roku obejmowałem stanowisko kierownika Katedry Medycyny Ekstremalnej i Wojskowej, od 2001 roku i do dziś - posiadam tytuł profesora, kierownika Katedry Rehabilitacji Medycznej. Od roku 1998 do 2014 byłem zatrudniony jako prorektor do spraw Dydaktycznych Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Gorbaczewskiego.
- Zaczynając od 2009 roku i do 2016 roku prowadziłem wykłady i ćwiczenia z fizjoterapii ogólnej, fizjoterapii kliniczneej w pulmonologii, chirurgii, reumatologii, propedeutyki medycyny i patofizjologii w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej.
- Od 2016 i do dziś zatrudniony w PSW w Białej Podlaskiej jako profesor, gdzie prowadzę te same przedmioty.