„Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW” 

realizowany w ramach
Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

Beneficjent: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2021-02-28

 Wkład Unii Europejskiej w projekt: 2 159 150,77 zł.

 

Celem projektu jest zwiekszenie o 25% liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.Cel projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez wzmocnienie narzędzi motywujacych studentów do kształcenia oraz poprzez wprowadzenie nowych, zgodnych z aktualnymi trendami demograficzno-epidemiologicznymi form zajęć pozwlającymi zdobyć studentom najnowszą wiedzę na dane tematy. Dzięki realizacji projektu podniesie się jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, co pozwoli na lepsze kształcenie kadr medycznych w przyszłości.

Projekt ma na celu wdrożenie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Program  skierowany do 120 studentów 3 i 4 roku pielęgniarstwa, którzy skorzystają z następujacych form wsparcia:
- program stypendialny mający na celu zwiekszenie poziomu motywacji do osiągania dobrych wyników w trakcie kształcenia
- dostosowanie warunków odbywania praktyk obowiązkowych na 3 i 4 roku do Europejskich Ram Jakości praktyk i Staży w zakresie wynagrodzenia za odbywane praktyki i ubezpieczenia praktykantów
- zajęcia dodatkowe "Opieka paliatywna nad osobą w wieku podeszłym" w wymiarze 20h na 6 semestrze
- praktyki dodatkowe na oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w wymiarze 160h oraz zapewnienie noclegów lub dojazdów dla studentów odbywających te praktyki poza miejscem zamieszkania
Po zakonczonej realizacji projektu 18 studentów podejmie prace w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

 Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2016/2017 nabór I;    Harmonogram_zada_16-17_nabr_I.docx

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2017/2018 nabór II;  Harmonogram_zada_17-18_nabr_II.pdf

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2018/2019 nabór III;  Harmonogram_zada_18-19_nabr_III.pdf  

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2019/2020 nabór IV;  Harmonogram_zada_19-20_nabrIV.pdf

 

 

 

 

piątek, 23 grudnia 2016 11:55 Poprawiony: wtorek, 20 sierpnia 2019 09:49 Wpisany przez Justyna Paszkiewicz