Aktualności - Dziekanat

STUDENCI  CUDZOZIEMCY

OPŁATA ZA STUDIA

Wysokość opłaty semestralnej dla cudzoziemców za kształcenie w języku polskim
na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023
wynosi 2200 PLN,

Studenci wnoszą opłaty na indywidualny numer konta

nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze

Więcej…

UWAGA,
OBYWATELE UKRAINY,
KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICE POLSKI PO 24.02.2022R.

W SZCZEGÓLNOŚCI STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

Więcej…

termin_skadania_wnioskw_o_warunkowe_zaliczenie_semestru

termin_skadania_podania_o_warunkowe_zaliczenie_semestru

Strona 2 z 2

2
następna
ostatnia