Zaczynam studia w języku polskim

Zakładane w projekcie cele bezpośrednie projektu a także oczekiwane efekty projektu zostały osiągnięte - ogólnym celem projektu było utrwalenie, wzmocnienie więzi i kontaktów młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi z Polską, z krajem ich pochodzenia po to, by docelowo aktywnie uczestniczyli w codziennym życiu Polski, z pełną zwrotnością tej relacji,  celem ogólnym projektu było zbudowanie trwałych więzi horyzontalnych między młodzieżą polonijną a Polakami poprzez podniesienie poziomu znajomości języka polskiego  iwiedzy o współczesnej Polsce wśród młodzieży  pochodzenia polskiego z Białorusi, która chce rozpocząć studia w Polsce.

Zdobyte kompetencje językowe ułatwiły uczestnikom samodzielne funkcjonowanie w nowym środowisku (studia) i pomogły w samorozwoju, CO SPOWODOWAŁO WZMOCNIENIE WIĘZI MIĘDZY NIMI A POLSKIMI RÓWIEŚNIKAMI, WZMOCNIENEI WIĘZI POLSKIEJ MŁODZIEŻY POCHODZENIA POLSKIEGO Z ZAGRANICY Z POLSKĄ.

Więcej…

Trwa realizacja projektu "Zaczynam studia w języku polskim- intensywny kurs języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi".

W Białej Podlaskiej gości młodzież, która chce rozpocząć naukę na studiach wyżyszch w Polsce i chce podwyższych swó poziom znajomości języka polskiego przed rzpoczęciem studiów.

Wzorem poprzednich edycji zaplanowano zajęcia dydaktyczne, które zakładają kształcenie językowe połączone z kształceniem kulturowym. Istotnym założeniem realizacji programu kursu nauki języka polskiego jest funkcjonalne ujęcie zagadnień językowych i gramatycznych,z mniejszym nachyleniem teoretycznym ale w ujęciu praktycznym - w konkretnym akcie komunikacyjnym.

Zajęcia są dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników.

Przed pierwszymi zajęciami  - tuż po rekrutacji - przepowadziliśmy test sprawdzający poziom znajomości języka polskiego wśród uczestników, który pozwolił określić ich poziom zaawansowania (wyrównany w całej grupie).

Uczesnicy mają do dyspozycji Biblioteke Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Telecentrum z bezpłatną siecią WIFI. .

Odbywają sie również zajęcia wspólne z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej.

W dniu 23 września odbędzie się wycieczka edukacyjna do Warszawy, w trakcie której młodzież wraz z opiekunem obejrzy spektakl w teatrze pt. "Piotruś Pan".

Więcej…

Trwaja przygotowania do realizacji intensywnego kursu języka polskiego, który odbędzie sie w ramach projektu "Zacznam studia w języku polskim - intensywny kurs języka polskiego dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi".

W chwili obecnej trwaja ostatnie etapy rekrutacji, która przeprowadzona jest w ścisłej współpracy z Partnerem projektu - Polską Szkołą Społeczną im. Ignacego Domeyki z Brześcia.

Zajęcia z języka polskiego będą przeprowadzone przez Panią Elżbietę Zaremba oraz Panią  Annę Siedlecką które posiadają bogate doświadczenie w naucznaiu języka polskiego  - od 2008 roku realizują edukacyjne projekty dotyczące współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Znamy już termin kursu - odbędzie się w dniach 17-26/09/2016

Więcej…

Fundacja Edukacja i Przyszłość wspólnie z Polską Szkołą Społeczna zaprasza młodzież pochodzenia polskiego z Białorusi, która planuje rozpocząć studia w Polsce do udziału w intensywnym kursie języka polskiego, który odbędzie się we wrzesniu br.

W trakcie kursu zrealizujemy 48 godzin zajęć z języka polskiego, odbędzie się również edukacyjna wycieczka do Warszawy a uczestnicy projektu wraz z Opiekunem obejrzą spektakl w polskim teatrze.

W trakcie trwania projektu odbędą się również integracyjne zajęcia z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej.

Kurs będzie trwał 10 dni i odbędzi się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

uczestnicy projektu zakwaterowani będą w Domu Studenta PSW.

Do udziałuw ww. zapraszamy osoby, które w roku akademickim 2015/2016 brały czynny udział w zajęciach edukacyjnych w Polskiej Szkole Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu.

Więcej…

Fundacja Edukacja i Przyszłość z przyjemnością oznajmia, że ukazały sie wyniki konkursu, który ogłosiła Fundacja Wolność i Demokracja "Bliżej Polski. Regranting".

Fundacja Edukacja i Przyszłość znalazła sie na liście wnioskodawców, którzy otrzymają dotację z Kancelarii Senatu w ramach zadania publicznego "Współpraca z Polonia i Polakami za granicą w 2016 roku".

http://wid.org.pl/znamy-wyniki-oceny-merytorycznej-ofert-zlozonych-w-ramach-konkursu-blizej-polski-regranting/

Więcej…