2009


w okresie od stycznia 2009 r. – do grudnia 2009 r.
realizacja zadania publicznego –
„Czuję się Polakiem więc studiuję w Polsce” –
pomoc socjalna studentom z Białorusi pochodzenia polskiego studiującym w PWSZ.
- zadanie wspierane przez
Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(umowa nr 193/09) 

w okresie od 2 stycznia 2009 r. – do 30 czerwca 2009 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. 1 „Organizacja lub udział w zawodach wojewódzkich,
krajowych i międzynarodowych sportu kwalifikowanego” -
zadanie wspierane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
(umowa nr 272/KE/2/09)

w okresie od 2 stycznia 2009 r. – do 31 grudnia 2009 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. 4 „Udział i organizacja imprez sportowych regionalnych,
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych” -
zadanie wspierane przez
Urząd Miasta Biała Podlaska
(umowa nr Ks.JWI.II.4121-17-1/09)

w okresie od 3 lipca 2009 r. – do 12 lipca 2009 r.
realizacja zadania publicznego –
„Letnie wakacje po Polsku” -
letnie wakacje edukacyjne dzieci Polaków zamieszkałych za granicą -
zadanie wspierane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(umowa nr MEN/2009/DKS/1883) 

w okresie od 3 sierpnia 2009 r. – do 15 sierpnia 2009 r.
realizacja zadania publicznego z zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą -  
„Pochodzę z Polski więc uczę się języka polskiego”
organizacja letniej szkoły dla polskiej młodzieży z Białorusi -
zadanie wspierane przez
Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(umowa / nr 120/09) 

w okresie od 18 sierpnia 2009 r. – do 30 sierpnia 2009 r.
realizacja zadania publicznego z zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą -  
„Chcę znać język polski”
letni kurs języka polskiego dla młodzieży z Białorusi -
zadanie wspierane przez
Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(umowa / nr 154/09)

 2008w okresie od 1 lutego 2008 r. – do 31 sierpnia 2008 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. 7 „Wspieranie zintegrowanego programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego,
badań diagnostycznych i selekcyjnych kadry wojewódzkiej oraz
zakup sprzętu sportowego niezbędnego do monitoringu treningu i
przeprowadzania zawodów w sporcie młodzieżowym” –
zakup urządzeń pomiarowych do monitoringu treningów sportowych -  
zadanie wspierane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

w okresie od 1 marca 2008 r. – do 30 czerwca 2008 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. 2 „Organizacja lub udział w zawodach wojewódzkich,
krajowych, międzynarodowych sportu kwalifikowanego” -
zadanie wspierane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

w okresie od 18 sierpnia 2008 r. – do 30 sierpnia 2008 r.
realizacja zadania publicznego –
„Letnia szkoła języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Białorusi”
- zadanie wspierane przez
Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(umowa nr 145/08)

11 września 2008 r.
realizacja zadania publicznego –
„III Podlaski Integracyjny Festiwal Podkowa 2008”
- zadanie wspierane przez
PFRON, Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski,

w okresie od 1 sierpnia 2008 r. – do 31 grudnia 2008 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. 2 „Organizacja lub udział w zawodach wojewódzkich,
krajowych i międzynarodowych sportu kwalifikowanego”
- zadanie wspierane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
(umowa nr 1369/KE/2/08)

 20075 kwietnia 2007 r.
na podstawie wniosków złożonych przez Fundację „Edukacja i Przyszłość”
Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 22 marca 2007 r.
przyznał stypendium sportowe sześciu zawodniczkom Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Biała Podlaska

w okresie od marca 2007 r. – do czerwca 2007 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. 9 „Organizacja lub udział w zawodach krajowych i międzynarodowych sportu kwalifikowanego -
zadanie wspierane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
(umowa 158/07)

w okresie od 16 lipca 2007 r. – do 31 sierpnia 2007 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. N „Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do monitoringu treningu sportowego i przeprowadzania zawodów sportowych w dyscyplinach objętych Państwowym Systemem Współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży" –
zakup SPORT-TESTERÓW
do monitorowania treningów sportowych -
zadanie wspierane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

w okresie od 16 lipca 2007 r. – do 31 sierpnia 2007 r.
realizacja zadania publicznego –
kt. K „Ratownictwo wodne – organizacja lub udział w zawodach sportowych, szkolenie kadr oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny niezbędny dla ratowania tonących” –
zakup zestawu WOPR w celu zabezpieczenia imprez sportowych oraz szkolenia studentów z zakresu ratownictwa medycznego - zadanie wspierane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

2007 r.
„II Integracyjny Festiwal Zespołów i Kapel Ludowych – Podkowa 2007”
zadanie wspierane przez-
PFRON, Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

 2006w okresie od lipca 2006 r. – do grudnia 2006 r.
realizacja zadania publicznego –
pkt. 9 „Promocja Lubelszczyzny poprzez organizację współzawodnictwa
dla reprezentantów województwa w zawodach krajowych i międzynarodowych" – zadanie wspierane przez  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
(umowa 769/09)

czwartek, 30 września 2010 22:27 Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2015 07:56 Wpisany przez Iwona Żelisko