Fundacja Edukacja i Przyszłość, działająca przy ABNS w dniach 28.11-31.12.2022 r. będzie realizowała projekt pt. „Integracja międzypokoleniowa – wspieranie łączności między pokoleniami”, którego beneficjentami będą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku ABNS i uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.mein-logo

 

 

Cele projektu: 

  1. Budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze nieformalnych działań łączności między generacjami.
  2. Budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.
  3. Promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji, jednostki, oraz rolę młodych i starszych w społeczności.
  4. Budowanie społeczeństwa wiedzy,  poszerzeniu oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
  5. Rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania, analizowania zdobytych informacji, poszukania najlepszych rozwiązań napotykanych problemów i używania ich do własnych celów.
  6. Nabywanie umiejętności myślenia strategicznego i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  7. Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i kontaktów międzyludzkich.

 

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie przy udziale nauczycieli ALO
i samorządu Słuchaczy UTW, którzy na dedykowanych spotkaniach omówią założenia projektu, przedstawią niezbędne informacje i przygotowane formularze zgłoszeniowe i oświadczenia RODO. O przyjęciu uczestników do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.  

W projekcie udział weźmie:

  • Działanie pt. „Warsztaty gier planszowych” 10 uczniów + 10 seniorów
  • Działanie pt.” Kurs fotograficzny” 10 uczniów + 10 seniorów
  • Działanie pt. „ Aplikacje mobilne społecznie użyteczne” 12 uczniów ( 6 drużyn  2os.)

 

Działanie pt. ”Warsztaty gier planszowych” zajęcia popołudniowe 6 spotkań
w wymiarze 6h/spotkanie. W ich trakcie uczestnicy wybierają interesujące gry, dobierają się w zespoły, uczą się strategii i zasad gier pod okiem instruktora i ćwiczą rozgrywki, które mają doprowadzić do rozegrania turnieju finałowego. Zajęcia mają umożliwić uczestnikom nabycie umiejętności myślenia strategicznego
i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz pozwolą na kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i kontaktów międzyludzkich.  Zajęcia pozwalają na ćwiczenia pamięci poprzez zabawy umysłowe, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, oraz umiejętności działania w zespole ( gry operacyjne i strategiczne). Dzięki realizacji zajęć możliwe będzie podniesienie umiejętności komunikacyjnych,
a także rozwijanie zainteresować ( gry edukacyjne) i dzielenie się doświadczeniami
(gry historyczne). Udział w zajęciach pozwoli na przełamywanie barier pomiędzy uczestnikami, wzajemne poznanie się pomiędzy pokoleniami oraz nauczy tworzenia właściwych relacji w różnych sytuacjach społecznych. Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony wśród uczestników turniej gier planszowych z nagrodami. Każdy
z uczestników otrzyma także grę planszową, która pomorze w realizacji upowszechniania projektu po jego realizacji.

 

Działanie pt. „Kurs fotograficzny” cykl 6 warsztatów ( w wymiarze 4-6 h). W ich trakcie uczestnicy nabywać będą umiejętności w zakresie fotografii  na urządzeniach mobilnych w celu utrwalania wspomnień na rzecz nowych pokoleń. Poznają funkcjonowanie tradycyjnych metod fotografii (plener, światło, techniki, obróbka, archiwizacja etc.). Zajęcia pozwolą na udział seniorów i uczniów w plenerach fotograficznych i podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie tworzenia zdjęć  tym  utrwalania młodości w obiektywach seniorów i utrwalania dojrzałości w obiektywach młodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy będą wykonywać zdjęcia ale też pozować do zdjęć innym uczestnikom kursu w różnych sceneriach. Dzięki realizacji zdjęć młodzież i seniorzy będą mogli poznać się nawzajem, swoje światy oraz przekazać sobie nawzajem własny punkt widzenia na otaczająca rzeczywistość. Cykl zajęć zakończony będzie konkursem na najlepsze zdjęcie oraz wystawą tych zdjęć w postaci galerii obrazów wydrukowanych na płótnie w budynku uczelni. Laureaci otrzymają dyplomy zaś każdy z uczestników działania dostanie obraz ze swoim portretem.

 

Działanie pt. „Aplikacje mobilne użyteczne społecznie” to cykl zajęć pozalekcyjnych z informatyki prowadzonych metodą projektu dla uczniów ALO ( 6 spotkań stacjonarnych lub on-line po 1-5 h/na każde zajęcia). Zadaniem uczniów będzie wyszukanie aplikacji, które mogą być przydatne seniorom w życiu codziennym i przygotowanie na prezentacji na ich temat. Uczniowie otrzymają pen- drive do zbierania i archiwizowania materiałów. Podczas zajęć w salach informatycznych oraz na platformie MS Teams uczniowie będą kształtować takie umiejętności jak: prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie  i analizowanie zdobytych informacji, znajdowanie najlepszych rozwiązań napotykanych problemów i używanie ich do własnych celów, umiejętności współpracy w grupie. Realizować będą zagadnienia dot. budowania społeczeństwa wiedzy, rozwijania kompetencji w zakresie IT, kształtowania umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. Po zakończeniu etapu przygotowań zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami na najlepszą prezentację. Konkurs zostanie przeprowadzony z udziałem zaproszonej społeczności seniorów, zaś oceniać osiągnięcia będzie powołane jury. Uczniowskie zespoły 2 os. w trakcie 15 min. przedstawią seniorom i jury wybraną aplikację odpowiedzą na zadawane pytania, zaś po rozstrzygnięciu konkursu pozostaną do dyspozycji seniorów, którzy zechcą zainstalować aplikacje na swoich urządzeniach mobilnych i je przetestować. Zwycięska drużyna otrzyma nagrody w postaci smartfonów.

Projekt pt. „Integracja międzypokoleniowa – wspieranie łączności między pokoleniami” realizowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji  i Nauki.

Koordynatorem projektu jest: dr Dorota Karwacka

tel. 083 344 99 34, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

znaki_did-strona_www

 

czwartek, 01 grudnia 2022 11:59 Poprawiony: czwartek, 12 stycznia 2023 08:52 Wpisany przez Marek Kowalczyk