Fundacja Edukacja i Przyszłość wspólnie z Polską Szkołą Społeczna zaprasza młodzież pochodzenia polskiego z Białorusi, która planuje rozpocząć studia w Polsce do udziału w intensywnym kursie języka polskiego, który odbędzie się we wrzesniu br.

W trakcie kursu zrealizujemy 48 godzin zajęć z języka polskiego, odbędzie się również edukacyjna wycieczka do Warszawy a uczestnicy projektu wraz z Opiekunem obejrzą spektakl w polskim teatrze.

W trakcie trwania projektu odbędą się również integracyjne zajęcia z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej.

Kurs będzie trwał 10 dni i odbędzi się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

uczestnicy projektu zakwaterowani będą w Domu Studenta PSW.

Do udziałuw ww. zapraszamy osoby, które w roku akademickim 2015/2016 brały czynny udział w zajęciach edukacyjnych w Polskiej Szkole Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu.

 

Projekt

„Zaczynam studia w języku polskim  -  intensywny kurs języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi rozpoczynającej studia w Polsce"

Fundacji Edukacja i Przyszłość

jest realizowany w ramach zadania publicznego

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

nad Polonią i Polakami za granicą z programu

pn.: „Bliżej Polski. Regranting" realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja

Całkowita wartość projektu: 30 085 PLN

Dotacja Senatu RP: 25 285 PLN

Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 4800 PLN

 

godlo_senat_z_podpisem_1

piątek, 01 lipca 2016 12:18 Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 14:19 Wpisany przez Iwona Żelisko