Zakładane w projekcie cele bezpośrednie projektu a także oczekiwane efekty projektu zostały osiągnięte - ogólnym celem projektu było utrwalenie, wzmocnienie więzi i kontaktów młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi z Polską, z krajem ich pochodzenia po to, by docelowo aktywnie uczestniczyli w codziennym życiu Polski, z pełną zwrotnością tej relacji,  celem ogólnym projektu było zbudowanie trwałych więzi horyzontalnych między młodzieżą polonijną a Polakami poprzez podniesienie poziomu znajomości języka polskiego  iwiedzy o współczesnej Polsce wśród młodzieży  pochodzenia polskiego z Białorusi, która chce rozpocząć studia w Polsce.

Zdobyte kompetencje językowe ułatwiły uczestnikom samodzielne funkcjonowanie w nowym środowisku (studia) i pomogły w samorozwoju, CO SPOWODOWAŁO WZMOCNIENIE WIĘZI MIĘDZY NIMI A POLSKIMI RÓWIEŚNIKAMI, WZMOCNIENEI WIĘZI POLSKIEJ MŁODZIEŻY POCHODZENIA POLSKIEGO Z ZAGRANICY Z POLSKĄ.

Projekt

„Zaczynam studia w języku polskim  -  intensywny kurs języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi rozpoczynającej studia w Polsce"

Fundacji Edukacja i Przyszłość

jest realizowany w ramach zadania publicznego

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

nad Polonią i Polakami za granicą z programu

pn.: „Bliżej Polski. Regranting" realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja

godlo_senat_z_podpisem_1


 

piątek, 30 września 2016 12:53 Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 14:21 Wpisany przez iwona Żelisko