Projekt "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach
Wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym
"VI edycja - Pójdę do polskiej szkoły".

Objęci ochroną międzynarodową cudzoziemcy z Ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej uczęszczają na zajęcia z języka polskiego, ich rodzice uczestniczą w spotkaniach dotyczących polskiej edukacji.

Trwają zapisy do udziału w pierwszej wycieczce, która odbędzie się 7 lipca - grupa zwiedzi Kazimierz Dolny nad Wisłą.

Do udziału w wycieczce można zgłaszać się do pracowników Ośrodka dla cudzoziemców -  Grzegorza Randzio i Tomasza Sikony.

Harmonogram zajęć z języka polskiego nie ulega zmianie. Prosimy o punktualność.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach na temat systemu edukacji w Polsce. Pracownicy polskich placówek edukacyjnych odpowiedzą na wszystkie pytania.

Projekt
„VI edycja – Pójdę do polskiej szkoły"
finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach realizacji zadania
„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"
Klauzula Informacyjna RODO dla uczestników projektu „VI edycja – Pójdę do polskiej szkoły" w ramach wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.

Więcej…

28 maja br. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się wyniki konkursu pt. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym":

https://bip.men.gov.pl/strony/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-de-wzp-263-1-1-2019.html

Fundacja Edukacja i Przyszłość zdobyła 30,75 punktów,

znajdując się tym samym na 1 miejscu listy rankingowej

 otrzymując dotację w wysokości 48.000 zł.

Więcej…

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym "V edycja - Pójdę do polskiej szkoły".

Objęci ochroną międzynarodową cudzoziemcy z Ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej uczęszczają na zajęcia z języka polskiego, ich rodzice uczestniczą w spotkaniach dotyczących polskiej edukacji.

Trwają zapisy do udziału w pierwszej wycieczce, która odbędzie się 28 lipca - grupa zwiedzi Chełm/Zamość.

Do udziału w wycieczce można zgłaszać się do pracowników Ośrodka dla cudzoziemców -  Grzegorza Randzio i Tomasza Sikony.

Harmonogram zajęć z języka polskiego nie ulega zmianie. Prosimy o punktualność.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach na temat systemu edukacji w Polsce. Pracownicy polskich placówek edukacyjnych odpowiedzą na wszystkie pytania.

Projekt
„V edycja – Pójdę do polskiej szkoły"
finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach realizacji zadania
„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

MEN-logo


PART_1530194850476

Integracyjny wyjazd do Chełma/Zamościa odbędzie się 28 lipca.

Zbiórka o godzinie 7.00 z Ośrodka dla cudzoziemców ul. Dokudowska.

Projekt

V edycja – Pójdę do polskiej szkoły"
finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach realizacji zadania
„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"
Wartość projektu: 63.433 zł.
Dotacja MEN: 40.000 zł.
Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 23.433 zł.

MEN-logo

Harmonogram zajęć w lipcu z języka polskiego realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej  "V edycja - Pójdę do polskiej szkoły" - w ramach wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym:

I oraz II grupa ćwiczeniowa:

zajęcia poranne w godzinach 9.00 - 11.00

zajęcia popołudniowe w godzinach 16.00 - 18.00

Więcej…

Klauzula Informacyjna RODO dla uczestników projektu „V edycja – Pójdę do polskiej szkoły" w ramach wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.

Więcej…

Harmonogram zajęć z języka polskiego realizowanych w ramach projektu "V edycja - pójdę do polskiej szkoły"  -

wspieranie inicjatyw edukacyjnych w skolnym środowisku wielokulturowym:

Więcej…

Zakończona została rekrutacja do udziału w projekcie "V edycja Pójdę do polskiej szkoły". Wyłoniono 45 uczniów, którzy będą się uczyć języka polskiego podczas wakacji.Podstawowym kryterium była kolejność zgłoszeń.

Wyboru uczestników dokonano wspólnie z Ośrodkiem dla Cudzoziemców przy ul. Dokudowskiej w Białej Podlaskiej.

Ustalono harmonogram zajęć z języka polskiego a także program wizyt pracowników oświaty w ośrodku oraz spotkania rodziców i dzieci objętych ochroną międzynarodową.W spotkaniach wezmą udział również nauczyciele; przeanalizowane zostaną zgłaszane przez cudzoziemców problemy dotyczące kształcenia ich  dzieci w Polsce, adaptacji, życia w polskim społeczeństwie, problemach związanych ze słabą/często żadną znajomością języka polskiego.

Zajęcia z języka polskiego będą odbywały się 3 x w tygodniu przez 4 godizny (dwie w godzinach porannych, dwie w godzinach popołudniowych) przez 13 tygodni w dwóch grupach ćwiczeniowych.

Program zajęć zostanie dostosowany do poziomu znajomości języka polskiego uczestników.

Zajęcia będą prowadzone w sposob nowatorski, nieskomplikowany - tak, aby wszyscy zrozumieli treść zajęć. Zajęcia rozpoczną się testem ze znajomości języka polskiego.

 

Projekt „V edycja – Pójdę do polskiej szkoły"
finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach realizacji zadania
„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"
Wartość projektu: 69.033 zł.
Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej: 40.000
Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszlość: 29.033 zł.

MEN-logo

11 czerwca br. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się wyniki konkursu pt. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym":

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/wyniki-oceny-merytorycznej-4.pdf

Fundacja Edukacja i Przyszłość zdobyła 28 punktów, znajdując się tym samym na 2 miejscu listy rankingowej i otrzymując dotację w wysokości 40.000 zł.

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1