Trwaja przygotowania do realizacji intensywnego kursu języka polskiego, który odbędzie sie w ramach projektu "Zacznam studia w języku polskim - intensywny kurs języka polskiego dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi".

W chwili obecnej trwaja ostatnie etapy rekrutacji, która przeprowadzona jest w ścisłej współpracy z Partnerem projektu - Polską Szkołą Społeczną im. Ignacego Domeyki z Brześcia.

Zajęcia z języka polskiego będą przeprowadzone przez Panią Elżbietę Zaremba oraz Panią  Annę Siedlecką które posiadają bogate doświadczenie w naucznaiu języka polskiego  - od 2008 roku realizują edukacyjne projekty dotyczące współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Znamy już termin kursu - odbędzie się w dniach 17-26/09/2016

 

Projekt

„Zaczynam studia w języku polskim  -  intensywny kurs języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi rozpoczynającej studia w Polsce"

Fundacji Edukacja i Przyszłość

jest realizowany w ramach zadania publicznego

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

nad Polonią i Polakami za granicą z programu

pn.: „Bliżej Polski. Regranting" realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Całkowita wartość projektu: 30 085 PLN

Dotacja Kancelarii Senatu: 25 285 PLN

Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 4800 PLN

godlo_senat_z_podpisem_1

piątek, 15 lipca 2016 12:27 Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 14:20 Wpisany przez Iwona Żelisko