Fundacja

Fundacja Edukacja i Przyszłość, działająca przy ABNS w dniach 28.11-31.12.2022 r. będzie realizowała projekt pt. „Integracja międzypokoleniowa – wspieranie łączności między pokoleniami”, którego beneficjentami będą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku ABNS i uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.mein-logo

 

Więcej…

2 sierpnia 2016 roku w siedzibie Fundacji dla Demokracji w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji m. in. projektu 'Uczę się uczyć Polskości" - współfinansowanego ze środków Senatu w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Na spotkaniu przedstawiono szczegółowo sposób rozliczania projektu, wszystkie elementy sprawozdawczości, omówiono szczegółowo moduł "sprawozdanie" w generatorze udostępnionym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Obecnie trwa rekrutacja  - w Polskiej Szkole Społęcznej im. I. Domeyki w Brześciu, w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, Szkole Średniej im. M. Magdaleny we Lwowie a także Szkole Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Zapraszamy chętnych nauczycieli z ww. placówek!

Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Zadanie  jest realizowane w ramach projektu

„Dobra edukacja polonijna. Regranting"

współfinansowanego przez Kancelarię Senatu

w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_senat_z_podpisem_1

Osoby, które zakwalifikowały sie do udziału w wycieczce do Waszawy otrzymały drogą elektroniczną informacje dotyczące wyjazdu.

Przypominam, że wyjazd jest 22 listopada w niedziele o godzinie 11.30.

Zbiórka - przed Domem Studenta o godzinie 11.15

Więcej…

W październiku 2015 roku zajęcia stacjonarne z języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy odbyły się w dwóch grupach ćwiczeniowych w następujących terminach:

6,7 października 2015 roku

12,14 października 2015 roku

19,20 października 2015 roku

26,27 października 2015 roku

Więcej…

Szanowni Uczestnicy projektu 'Mówimy po polsku a nie po polskiemu" :

Informuję, że ulegają zmianie terminy zajęć z języka polskiego.

Od przyszłego tygodnia zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i wtorki w godzinach 16.55 - 19.20 w salach nr 105 (I grupa) oraz 106 (II grupa).

Więcej…

W ramach realizacji projektu "Mówimy po polsku a nie po polskiemu" we wrześniu  br. wróciliśmy (po przerwie wakacyjnej) do realizacji zajęć stacjonarnych z języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy.

Więcej…

Spotkanie uczestników projektu "Mówimy po polsku a nie po polskiemu" współfinansowanego ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku" odbędzie sie 6 października o godzinie 16.55 w sali 141R.

Po spotkaniu odbędą się zajęcia z języka polskiego.

Więcej…

Zajęcia z języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy -  grup stacjonarnych będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

Więcej…

Plakat-fundacja-kurs-polskiegoFundacja „Edukacja i Przyszłość” serdecznie zaprasza młodzież pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy do udziału w Szkole Języka Polskiego
MÓWIMY PO POLSKU A NIE PO POLSKIEMU

Więcej…

Zajęcia z języka polskigo dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy  - uczestników projektu "Mówimy po polsku a nie po polskiemu" odbędą się według następującego harmonogramu:

Więcej…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1