Projekt "Uczę się uczyć polskości”

19 sierpnia rozpoczęliśmy realizację projektu "Uczę się uczyć Polskości"- współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej oświaty polskiej za granicą, kwalifikacji nauczycieli w nauczaniu języka polskiego, historii, geografii, kwalifikacji dotyczących pracy z uczniem polskim z zagranicy, współpracy z otoczeniem społecznym szkoły polskiej za granicą, dydaktyki, metodyki, wychowania.

Więcej…

Zakończył się etap rekrutacji do projektu pt. "Uczę się uczyć Polskości: współfinansowego ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Do udziału w ww. zakwalifikowano:

 - 6 nauczycieli Szkoły Średniej im. Marii magdaleny ze Lwowa

 - 6 nauczycieli Szkoły Średniej im. Szymona Konaskiego z Wilna

 - 4 nauczycieli/pracowników oświaty z Towarzystwa Kultury Polskiej im. tadeusza Kościuszki  w Łucku

 - 2 nauczycieli z Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki z Brześcia.

Więcej…

W związku ze zbliżającm  się terminem rozpoczęcia projektu dotyczącego podnisienia kompetencji nauczycieli poloninych placówek edukacyjnych pt. "Uczę się uczyć Polskości" poniżej podajemy szczegółową tematyke szkolenia:

Ramowy program szkolenia

dla nauczycieli polonijnych z Białorusi, Ukrainy oraz Litwy

realizowany w ramach projektu

"Dobra edukacja polonijna. Regranting"

współfinansowanego przez Kancelarię Senatu

w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Więcej…

Fundacja Edukacja i Przyszłość znalazła się na liście organizacji pozarządowych, którym Fundacja Edukacja dla Demokracji przyznała dotację na realizację projektu pt. „Uczę się uczyć polskości".

http://fed.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/DEP-regranting-wyniki-2016.pdf

 

Projekt jest współfinansowany

w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Całkowita wartość projektu to 45. 377 zł.

Dotacja Senatu wynosi 41. 997 zł.

Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość wynosi 3.380 zł.

Więcej…