Nowa strona internetowa:

http://rozprawyspoleczne.edu.pl/


 

Czasopismo „Rozprawy Społeczne”
otrzymało 20 punktów w wykazie czasopism naukowych
zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku.

 

 Uwaga! od stycznia 2018 r. wprowadzona została opłata wstępna za zgłoszenie artykułu do publikacji, w wysokości 150 zł.
Okadka_new_2015

 

Rozprawy Społeczne
ISSN 2081-6081

Social Dissertations
ISSN 2081-6081

"Rozprawy Społeczne" są czasopismem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wydawanym od roku 2007.

  "Social Dissertations" is a scientific journal of
  Pope John Paul II State School of Higher
  Education in Biała Podlaska published since 2007.

Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Komitet Redakcyjny/ Editioral Board

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: Marian Nowak
Zastępca Redaktora / Deputy Editor: Mieczysław Adamowicz
Sekretarz Redakcji / Administrative Editor: Małgorzata Mikołajczuk
Redaktor tematyczny / Topic Editor: Beata Wołosiuk
Redaktor statystyczny / Statistical Editor: Małgorzata Radziukiewicz
Redaktor językowy / Language Editor: Izabela Dąbrowska

Rada Naukowa/ Advisory Board 
Barbara Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Michele De Beni, Papieski Uniwersytet Salezjański, Włochy
Małgorzata Dąbrowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Janis Dzerviniks, Rezekne Academy of Technologies, Łotwa
François-Xavier Hubert, Katolicki Uniwersytet Paryski, Francja
Ján Junger, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Republika Słowacka
Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Franciszek Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
Larysa Lukianova, National Academy of Educational Sciences, Kijów, Ukraina
Marisa Musaio, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie, Włochy
Ana-María Montero-Pedrera, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania
Ewelina Niżnikowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Nella Nyczkało, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
Mayte Padilla-Carmona, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania
Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Hanna Podedworna, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Joachim Raczek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Polska
Inta Māra Rubana, Akademia Sportu w Rydze, Łotwa
Fatih Şahin, Uniwersytet w Ankarze, Turcja
Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Agnieszka Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
David Smallbone, Uniwersytet w Kingston, Wielka Brytania
Anatolij Tsos, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
Marcin Weiner, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska


Pliki do pobrania

 Authors declaration_1 author

 Authors declaration_2 or more authors

 Oświadczenie autora_1 autor

Oświadczenie autora_2 lub więcej autorów 

Oświadczenie RODO - Autorzy 

 GDPR_Authors statement

 Open Acces Policy - Polityka Open Access

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 GDPR (General Data Protection Regulation) Information clause_ Klauzula informacyjna RODO

 

 
piątek, 19 listopada 2010 09:15 Poprawiony: wtorek, 15 września 2020 13:29 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska