Czasopismo „Rozprawy Społeczne”
otrzymało 8 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B)
zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku.

Uwaga! od stycznia 2018 r. wprowadzona została opłata wstępna za zgłoszenie artykułu do publikacji, w wysokości 150 zł.
Okadka_new_2015

Rozprawy Społeczne
ISSN 2081-6081


Social Dissertations
ISSN 2081-6081


"Rozprawy Społeczne" są czasopismem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wydawanym od roku 2007.

  "Social Dissertations" is a scientific journal of
  Pope John Paul II State School of Higher
  Education in Biała Podlaska published since 2007.

Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Komitet Redakcyjny/ Editioral Board
Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief: Marian Nowak
Zastępca Redaktora/ Deputy Editor-in-Chief: Józef Bergier
Sekretarz Redakcji/ Administrative Editor: Paulina Rynkiewicz
Redaktor tematyczny/ Topic Editor: Beata Wołosiuk
Redaktor statystyczny/ Statistical Editor: Joanna Kisielińska
Redaktor językowy/ Language Editor: Izabela Dąbrowska

Rada Naukowa/ Advisory Board

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Barbara Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Michele De Beni, Papieski Uniwersytet Salezjański, Włochy
François-Xavier Hubert, Uniwersytet w Nantes, Francja
Ján Junger, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Republika Słowacka
Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Larysa Lukianova, National Academy of Educational Sciences, Kijów, Ukraina
Marisa Musaio, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie, Włochy
Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Joachim Raczek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Polska
Inta Māra Rubana, Akademia Sportu w Rydze, Łotwa
Fatih Şahin, Uniwersytet w Ankarze, Turcja
Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
David Smallbone, Uniwersytet w Kingston, Wielka Brytania
Anatolij Tsos, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

Lista recenzentów / list of reviewers
Czaspisma „Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations" w roku 2016

prof. zw. dr hab. Józef Bergier
dr Izabela Dąbrowska
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
dr Ewa Dybowska
dr hab. Wojciech Gizicki
dr hab. Arkadiusz Juncewicz
dr Mariola Kozubek
dr Zofia Kubińska
prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik
dr Magdalena Łuka
dr Joanna Marchel
dr Ewa Pawłowicz
dr Gabriela Piechaczek-Ogierman
dr hab. Andrzej Podraza
dr Marzena Ruszkowska
dr Sebastian Sobczuk
dr Anastazja Sorkowicz
dr hab. Bernadeta Szczupał
dr Tomasz Wach
dr Joanna Waszczuk
dr Beata Wołosiuk
dr Piotr Zdunkiewicz


Pliki do pobrania:

ARTYKUŁY ONLINE

 oświadczenie autora - 1 autor
 oświadczenie autora - publikacja wieloautorska

 Open Acces Policy - Polityka Open Access

 
piątek, 19 listopada 2010 09:15 Poprawiony: piątek, 19 stycznia 2018 11:44 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk