Nowa strona internetowa:

 

http://rozprawyspoleczne.edu.pl/

Czasopismo „Rozprawy Społeczne”
otrzymało 8 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B)
zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku. 

 

 Uwaga! od stycznia 2018 r. wprowadzona została opłata wstępna za zgłoszenie artykułu do publikacji, w wysokości 150 zł.
Okadka_new_2015

Rozprawy Społeczne
ISSN 2081-6081


Social Dissertations
ISSN 2081-6081


"Rozprawy Społeczne" są czasopismem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wydawanym od roku 2007.

  "Social Dissertations" is a scientific journal of
  Pope John Paul II State School of Higher
  Education in Biała Podlaska published since 2007.

Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Komitet Redakcyjny/ Editioral Board
Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief: Marian Nowak
Zastępca Redaktora/ Deputy Editor-in-Chief: Józef Bergier
Sekretarz Redakcji/ Administrative Editor: Paulina Rynkiewicz
Redaktor tematyczny/ Topic Editor: Beata Wołosiuk
Redaktor statystyczny/ Statistical Editor: Joanna Kisielińska
Redaktor językowy/ Language Editor: Izabela Dąbrowska

 

Rada Naukowa/ Advisory Board 
 Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Barbara Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Michele De Beni, Papieski Uniwersytet Salezjański, Włochy
François-Xavier Hubert, Uniwersytet w Nantes, Francja
Ján Junger, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Republika Słowacka
Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Larysa Lukianova, National Academy of Educational Sciences, Kijów, Ukraina
Marisa Musaio, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie, Włochy
Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Joachim Raczek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Polska
Inta Māra Rubana, Akademia Sportu w Rydze, Łotwa
Fatih Şahin, Uniwersytet w Ankarze, Turcja
Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
David Smallbone, Uniwersytet w Kingston, Wielka Brytania
Anatolij Tsos, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
Marcin Weiner, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Lista recenzentów / list of reviewers
 Czasopisma „Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations" w roku 2017
dr Ewa Albińska
dr Dawid Błaszczak
dr Dorota Bis
dr Paweł Borek
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
dr hab. Wojciech Gizicki
dr Iwona Gładysz
dr Beata Jakimiuk
prof. zw. dr hab. Jan Karczewski
dr Joanna Kolbusz-Buda
doc. dr Zofia Kubińska
dr Marzena Lemanowicz
dr Anna Lendzion
dr Magdalena Łuka
dr Joanna Marchel
dr Ewelina Niźnikowska
ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL
s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
dr hab. Danuta Opozda
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki
dr Diana Piaszczyk
dr Marzena Ruszkowska
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
dr hab. Elżbieta Rutkowska
prof. Andrzej Sękowski
dr Agnieszka Smarzewska
dr Sebastian Sobczuk
prof. dr hab. Adam Szafrański
dr Anna Ślifirczyk
dr Dorota Tomczyszyn
dr Justyna Truskolaska
dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

Pliki do pobrania

 Authors declaration_1 author

 Authors declaration_2 or more authors

 Oświadczenie autora_1 autor

Oświadczenie autora_2 lub więcej autorów 

Oświadczenie RODO - Autorzy 

 GDPR_Authors statement

 Open Acces Policy - Polityka Open Access

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 GDPR (General Data Protection Regulation) Information clause_ Klauzula informacyjna RODO

 

 
piątek, 19 listopada 2010 09:15 Poprawiony: wtorek, 30 lipca 2019 07:44 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska