2019 - pozycje wydawnicze

2019_Pawowicz_E._The_values_and_methodsTHE VALUES AND METHODS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE OPINION OF THE STUDENTS AT HIGHER VOCATIONAL STATE SCHOOLS IN POLAND

Autor: Ewa Pawłowicz-Sosnowska

ISBN: 978-83-64881-52-7

Cena: 55 zł

  Spis treści

 

 


2019_Determinanty_bezpieczestwa_pastwa_CiekanowskiDETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Redakcja naukowa: Zbigniew Ciekanowski

ISBN: 978-83-64881-53-4

Cena: 20 zł

  Spis treści

 

 

 

 

 

RS_4_2019Tytuł: Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, tom 13, nr 4, 2019

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081, eISSN: 2657-9332

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Numer-4-2019,7555

 

 

 

 


2019_Dbrowska_Chodkiewicz_ZhyhalavaSELECTED ASPECTS OF DEVELOPING LITERACY SKILLS AT DIFFERENT STAGES OF EDUCATION IN THE NATIVE AND FOREIGN LANGUAGE

WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU CZYTANIA I PISANIA NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI W JĘZYKU RODZIMYM I OBCYM

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ НА РОДНОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ

 Redakcja: Izabela Dąbrowska, Halina Chodkiewicz, Maryia Zhyhalava

ISBN: 978-83-64881-50-3

Cena: 25 zł

  Spis treści

 

2019_Mystkowska_et_alMATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z CHEMII NIEORGANICZNEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU ROLNICTWO

Autorzy: Iwona Mystkowska, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała

ISBN: 978-83-64881-51-0

Cena: 13 zł

 

 

 

RS_nr_3_2019Tytuł: Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, tom 13, nr 3, 2019

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081, eISSN: 2657-9332

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Numer-3-2019,7554

 

 

 

 

2019_ukiewicz-Sobczak_W._et_alSKŁADNIKI ŻYWNOŚCI W UJĘCIU PROZDROWOTNYM

Autorzy: Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Paweł Sobczak, Marcin Weiner

ISBN: 978-83-64881-49-7

Cena: 22 zł

 

 

 

HPC_nr_4_2019Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 13, Issue 4, 2019

Redaktor naczelny: Marcin Weiner

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-4-2019

 

 

 


ERS_nr_4_2019Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 12, Issue 4, 2019

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-4-2019,8072

 

 

 


bpa_35_grudzien_2019 Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 35 - grudzień 2019
 ISSN 2081-6324


 Czasopismo bezpłatne

 

 

 

 

 

Więcej…

2019_Scenariusze_Symulacji_MedycznychSCENARIUSZE SYMULACJI MEDYCZNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Redakcja: Stanisława Spisacka

ISBN: 978-83-64881-03-9

Książka niedostępna w sprzedaży

  Spis treści

 

 

 

okladka_RS_nr_2_2019Tytuł: Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, tom 13, nr 2, 2019

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081, eISSN: 2657-9332

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Numer-2-2019,7553

 

 

 

 

 

bpa_34_pazdziernik_2019 Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 34 - październik 2019
 ISSN 2081-6324


 Czasopismo bezpłatne

 

 

 

 

 

Więcej…

Album_20-lecie_2019ALBUM JUBILEUSZOWY

20 LAT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ISBN: 978-83-64881-48-0

Cena: 60 zł

 

 

ERS_nr_3_2019Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 12, Issue 3, 2019

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-3-2019,7685

 


HPC_nr_3_2019
Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 13, Issue 3, 2019

Redaktor naczelny: Marcin Weiner

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-3-2019

 


ERS_nr_2_2019_2Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 12, Issue 2, 2019 

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz 

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-2-2019,7526

 

 


bpa_33_czerwiec_2019 Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 33 - czerwiec 2019
 ISSN 2081-6324


 Czasopismo bezpłatne

 

 

 

 

 

Więcej…

HPC_nr_2_2019Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 13, Issue 2, 2019

Redaktor Naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-2-2019

 

 

 

ERS_nr_1_2019Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 12, Issue 1, 2019

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-1-2019,7200

 

 

 

 

HPC_nr_1_2019Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 13, Issue 1, 2019

Redaktor naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-1-2019

 

 

 

RS_nr_1_2019Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 13, nr 1, 2019

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Numer-1-2019,7552