2019 - pozycje wydawnicze

2019_Pawowicz_E._The_values_and_methodsTHE VALUES AND METHODS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE OPINION OF THE STUDENTS AT HIGHER VOCATIONAL STATE SCHOOLS IN POLAND

Autor: Ewa Pawłowicz-Sosnowska

ISBN: 978-83-64881-52-7

Cena: 55 zł

  Spis treści

 

 


2019_Determinanty_bezpieczestwa_pastwa_CiekanowskiDETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Redakcja naukowa: Zbigniew Ciekanowski

ISBN: 978-83-64881-53-4

Cena: 20 zł

  Spis treści

 

 

 

 

 

RS_4_2019Tytuł: Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, tom 13, nr 4, 2019

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081, eISSN: 2657-9332

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Numer-4-2019,7555

 

 

 

 


2019_Dbrowska_Chodkiewicz_ZhyhalavaSELECTED ASPECTS OF DEVELOPING LITERACY SKILLS AT DIFFERENT STAGES OF EDUCATION IN THE NATIVE AND FOREIGN LANGUAGE

WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU CZYTANIA I PISANIA NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI W JĘZYKU RODZIMYM I OBCYM

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ НА РОДНОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ

 Redakcja: Izabela Dąbrowska, Halina Chodkiewicz, Maryia Zhyhalava

ISBN: 978-83-64881-50-3

Cena: 25 zł

  Spis treści

 

2019_Mystkowska_et_alMATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z CHEMII NIEORGANICZNEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU ROLNICTWO

Autorzy: Iwona Mystkowska, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała

ISBN: 978-83-64881-51-0

Cena: 13 zł

 

 

 

RS_nr_3_2019Tytuł: Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, tom 13, nr 3, 2019

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081, eISSN: 2657-9332

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Numer-3-2019,7554

 

 

 

 

2019_ukiewicz-Sobczak_W._et_alSKŁADNIKI ŻYWNOŚCI W UJĘCIU PROZDROWOTNYM

Autorzy: Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Paweł Sobczak, Marcin Weiner

ISBN: 978-83-64881-49-7

Cena: 22 zł

 

 

 

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1