Zarządzenie Rektora 128/2019 - Regulamin działalności wydawniczej Wydawnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Załączniki do Regulaminu:
Wniosek wydawniczy - skrypt/ podręcznik/ materiały dydaktyczne
  Wniosek wydawniczy - książka/ monografia autorska
  Wniosek wydawniczy - monografia pokonferencyjna/ praca pod redakcją
  Wniosek wydawniczy - inna publikacja
Wytyczne dla autorów - czasopismo naukowe „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne”
Wytyczne dla autorów - czasopismo naukowe "Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations"
Wytyczne dla autorów - czasopismo naukowe "Health Problems of Civilization"
Oświadczenie autora

 Deklaracja RODO

 GDPR (General Data Protection Regulation) Information clause

Formularz recenzji - czasopismo naukowe „Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations”
Formularz recenzji - czasopismo naukowe „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne”
Formularz recenzji - czasopismo naukowe „Health Problems of Civilization”
Wzór umowy wydawniczej z autorem/ autorami utworu oryginalnego
  Standardy etyczne

 


 

 

 

 

 

 

 

 

piątek, 19 listopada 2010 09:26 Poprawiony: wtorek, 22 września 2020 08:28 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska