Wydawnictwo
  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

   

  Wydawnictwo prowadzi działalność, która obejmuje:
  a/ prace redakcyjne i edytorskie,
  b/ współpracę z autorami i recenzentami,
  c/ współpracę z jednostkami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi uczelni,
  d/ współpracę z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi redakcyjne, doradcze, drukarskie, przekłady na języki obce, usługi marketingowe i inne,
  e/ nadzór merytoryczny,
  f/ organizację procesu wydawniczego,
  g/ obsługę administracyjną, finansową i techniczną wydawnictwa,
  h/ promocję i marketing wydawnictwa i jego działalności,
  i/ archiwizowanie, gospodarowanie, udostępnianie i dystrybucję publikacji,
  j/ inne prace związane z funkcjonowaniem wydawnictwa.

   

  wtorek, 30 lipca 2019 07:26 Poprawiony: piątek, 19 marca 2021 11:28 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska