Wydawnictwo
  Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

   

  Wydawnictwo prowadzi działalność, która obejmuje:
  a) prace redakcyjne i edytorskie,
  b) współpracę z autorami i recenzentami,
  c) współpracę z jednostkami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi uczelni,
  d) współpracę z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi redakcyjne, doradcze, drukarskie, przekłady na języki obce, usługi marketingowe i inne,
  e) nadzór merytoryczny,
  f) organizację procesu wydawniczego,
  g) obsługę administracyjną, finansową i techniczną wydawnictwa,
  h) promocję i marketing wydawnictwa i jego działalności,
  i) archiwizowanie, gospodarowanie, udostępnianie i dystrybucję publikacji,
  j) inne prace związane z funkcjonowaniem wydawnictwa.

   

  wtorek, 30 lipca 2019 07:26 Poprawiony: wtorek, 01 marca 2022 09:00 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska