2018 - pozycje wydawnicze

Monografie_i_Rozprawy_9
KSZTAŁTOWANIE LOKALNYCH SYSTEMÓW INNOWACJI JAKO SPOSÓB REALIZACJI KONCEPCJI INTELIGENTNEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE REGIONÓW PERYFERYJNYCH

SERIA MONOGRAFIE I ROZPRAWY nr 9

Autor: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj

ISBN: 978-83-64881-47-3

Cena: 25 zł

  Spis treści

 

Monografie_i_Rozprawy_8
DETERMINANTY PROŚRODOWISKOWYCH ZACHOWAŃ WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NATURALNYCH

SERIA MONOGRAFIE I ROZPRAWY nr 8

Autor: Agnieszka Siedlecka

ISBN: 978-83-64881-46-6

Cena: 37 zł

  Spis treści

 

 

 

wybrane-problemy-OKLADKA

WYBRANE PROBLEMY WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Autorzy: Dawid Błaszczak, Wiesław Romanowicz

ISBN: 978-83-64881-45-9

Cena: 36 zł

  Spis treści

 

 

 

 

BPA_nr_4_18 Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 32 - grudzień 2018
 ISSN 2081-6324
 Czasopismo bezpłatne
 Link: 

 

 

 

 

 

Więcej…

ERS_nr_4_2018_copyTytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 11, Issue 4, 2018

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-4-2018,4145

 

 

 

HPC_nr_4_2018Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 12, Issue 4, 2018

Redaktor naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-4-2018

 

 

 

RS_nr_4_2018Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 12, nr 4, 2018

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/archive

 

 

 

okladka-wielkosci-i-proporcje-2WIELKOŚCI I PROPORCJE W EKONOMII

Autor: Włodzimierz Wójcicki

ISBN 978-83-64881-44-2

Cena: 18 zł

  Spis treści

 

 

 

 

okladka-metodyka-pisaniaMETODYKA PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ (KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE)

Autor: Zbigniew Sabak

ISBN 978-83-64881-43-5

Cena: 10 zł

  Spis treści

 

 

 

bpa_31_wrzesien_2018Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 31 - wrzesień 2018
ISSN 2081-6324
Czasopismo bezpłatne
Link:

 

 

 

 

 

Więcej…

2018_okadka_Aspiracje_yciowe

ASPIRACJE ŻYCIOWE I PERSPEKTYWY ROZWOJU MŁODZIEŻY W POWIECIE BIALSKIM

Autorzy: Sandra Tur, Dawid Błaszczak, Olga Filipiak, Wiesław Romanowicz, Dorota Tomczyszyn

ISBN 978-83-64881-41-1

Cena: 35 zł 

  Spis treści

 

 

 

ERS_nr_3_2018Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 11, Issue 3, 2018

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-3-2018,4144

 

 

 

HPC_nr_3_2018Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 12, Issue 3, 2018

Redaktor naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-3-2018

 

 

 

RS_nr_3_2018Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 12, nr 3, 2018

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/archive

 

 

 

2018_Polityka_i_strategia

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

Autor: Zbigniew Sabak

ISBN 978-83-64881-40-4

Cena: 38 zł

  Spis treści

 

 

 

bpa_30_czerwiec_2018Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 30 - czerwiec 2018
ISSN 2081-6324
Czasopismo bezpłatne
Link:

 

 

 

 

 

Więcej…

ERS_nr_2_2018Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 11, Issue 2, 2018

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-2-2018,4143

 

 

 

HPC_nr_2_2018Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 12, Issue 2, 2018

Redaktor naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-2-2018

 

 

 

RS_nr_2_2018Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 12, nr 2, 2018

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/archive

 

 

 

bpa_29_marzec_2018Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 29 - marzec 2018
ISSN 2081-6324
Czasopismo bezpłatne
Link:

 

 

 

 

 

Więcej…

ERS_nr_1_2018Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 11, Issue 1, 2018

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-1-2018,4142

 

 

 

HPC_nr_12018

Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 12, Issue 1, 2018

Redaktor naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-1-2018

 

 

 

RS_nr_1_2018Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 12, nr 1, 2018

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/archive