2018 - pozycje wydawnicze

Monografie_i_Rozprawy_9
KSZTAŁTOWANIE LOKALNYCH SYSTEMÓW INNOWACJI JAKO SPOSÓB REALIZACJI KONCEPCJI INTELIGENTNEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE REGIONÓW PERYFERYJNYCH

SERIA MONOGRAFIE I ROZPRAWY nr 9

Autor: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj

ISBN: 978-83-64881-47-3

Cena: 25 zł

  Spis treści

 

Monografie_i_Rozprawy_8
DETERMINANTY PROŚRODOWISKOWYCH ZACHOWAŃ WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NATURALNYCH

SERIA MONOGRAFIE I ROZPRAWY nr 8

Autor: Agnieszka Siedlecka

ISBN: 978-83-64881-46-6

Cena: 37 zł

  Spis treści

 

 

 

wybrane-problemy-OKLADKA

WYBRANE PROBLEMY WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Autorzy: Dawid Błaszczak, Wiesław Romanowicz

ISBN: 978-83-64881-45-9

Cena: 36 zł

  Spis treści

 

 

 

 

BPA_nr_4_18 Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 32 - grudzień 2018
 ISSN 2081-6324
 Czasopismo bezpłatne
 Link: 

 

 

 

 

 

Więcej…

ERS_nr_4_2018_copyTytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 11, Issue 4, 2018

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-4-2018,4145

 

 

 

HPC_nr_4_2018Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 12, Issue 4, 2018

Redaktor naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-4-2018

 

 

 

RS_nr_4_2018Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 12, nr 4, 2018

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/archive

 

 

 

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1