inf-k
Wydział Nauk Technicznych
KIERUNEK
INFORMATYKA 
studia stacjonarne
inżynierskie (pierwszego stopnia)


Specjalności*:

• programowanie i technologie mobilne
• technologie internetowe i grafika komputerowa
• sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo

* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób

Studia na kierunku informatyka trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki. Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, profil praktyczny, forma stacjonarna. W ramach studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość dopasowania własnego profilu kształcenia poprzez wybór przedmiotów wybieralnych i specjalności, które wydają się mieć największą wartość praktyczną. Zakład Informatyki w nowoczesny sposób kształci inżynierów informatyki na specjalnościach strategicznych, kluczowych dla rozwoju gospodarki i kraju. Kierunek ten wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu podstawowych zagadnień informatyki. Kształci również zdolność analitycznego myślenia.

Rozwój technik informacyjnych i powszechnie postępująca globalizacja są czynnikami, które powodują wzrost zainteresowania i znaczenia studiów o charakterze informatycznym. Rosnące zapotrzebowanie na absolwentów kierunków studiów informatycznych jest uwarunkowane ciągłym unowocześnieniem gałęzi przemysłu, informatyzacją infrastruktury urzędów państwowych czy wykorzystaniem komputerów jako narzędzi pracy w domu.

Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i konserwacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Integralnym elementem programu studiów inżynierskich jest praktyka zawodowa trwająca 960 godzin czyli łącznie 6 miesięcy. Praktyki są realizowane zarówno w firmach lokalnych jak i o zasięgu ogólnopolskim.


Oferujemy:

  • Nowoczesne wyposażenie pracowni i laboratoriów;
  • Dostęp do nowych technologii
  • Szeroki wachlarz ciekawych specjalności kształcenia;
  • Microsoft IT Academy - przygotowanie do certyfikatu;
  • Certyfikowane szkolenia zewnętrzne podnoszące kompetencje studentów na rynku pracy;
  • Zajęcia prowadzone w formie e-learningowej - ucz się z domu;
  • Specjalne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;
  • Staże zagraniczne;
  • MSDN - przyjdź, dostaniesz darmowe oprogramowanie Microsoft;
  • wycieczki edukacyjne do firm z branży IT


Kontynuacja kształcenia

Po analizie programów studiów drugiego stopnia (magisterskich) na renomowanych uczelniach zakres materiału został tak dobrany, aby umożliwić absolwentom kontynuację nauki i zdobycie tytułu magistra m.in. na Politechnice Lubelskiej.


Oferowane specjalności:

• PROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE MOBILNE
zgodnie z nazwą do głównych kierunków kształcenia w ramach tej specjalności należą: nauka programowania, tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w systemach Android, Windows, iOS oraz integracja aplikacji mobilnych z systemami informatycznymi. Na tej specjalności uczymy  zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania.

• TECHNOLOGIE INTERNETOWE I GRAFIKA KOMPUTEROWA
wybierając tą specjalność student poznaje jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej informatyki, poznaje tworzenie i eksploatację aplikacji internetowych, interfejsów użytkownika oraz zagadnienia związane z tworzeniem grafiki komputerowej. Specjalność skupia się na zagadnieniach związanych z Internetem, programowaniu WWW, technologiach multimedialnych, grafice komputerowej i obróbce obrazów

• SIECI KOMPUTEROWE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
w ramach tej specjalności student poznaje zagadnienia związane z programowaniem mikrokontrolerów,  sieciowymi systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi oraz zagadnienia z szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom zarówno tworzyć szeroko rozumiane sieci komputerowe jak również administrować nimi i je zabezpieczać.

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że w toku przeprowadzonej w kwietniu 2019 roku kontroli,
Państwowa Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały  911/2019 wydała ocenę pozytywną w sprawie  jakości kształcenia na kierunku studiów informatyka prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wydana opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, iż PSW spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także że posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.

Ocena wystawiona przez Państwową Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego standardu nauczania,
jaki PSW oferuje już od 18 lat.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:35 Poprawiony: wtorek, 22 września 2020 13:19 Wpisany przez Marek Kowalczyk