bud-k
Wydział Nauk Technicznych
KIERUNEK
BUDOWNICTWO 
studia stacjonarne inżynierskie
o profilu praktycznym
(pierwszego stopnia)

 Specjalności*:

• budownictwo ogólne
• odnawialne źródła energii w budownictwie
specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób
polub-budownictwo


Studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku
budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Budownictwo uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Budownictwo posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i nadzorowania budów oraz organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Znają nowoczesne materiały i technologie robót wykończeniowych.

Nasi absolwenci mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Program studiów inżynierskich umożliwia ponadto podjęcie uzupełniających studiów magisterskich w uczelniach państwowych.

Absolwenci kierunku Budownictwo przygotowani są do pracy w biurach projektowych, na budowach oraz w urzędach na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa.

Zajęcia realizowane są ze szczególnym naciskiem położonym na zdobycie praktycznych umiejętności.

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia. Stosownie do przedstawionego programu studenci odbywają praktyki kierunkowe i zawodowe w biurach projektowych i na budowach. Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do konkretnych zadań praktycznych. Praktyki odbywają się po II, IV i VI semestrze studiów. Łącznie każdy student odbywa 6 miesięcy praktyk.

Ponadto oferujemy:

  • certyfikowane bezpłatne szkolenia AutoCAD, Revit, Norma, Robot, MS Project;
  • wycieczki edukacyjne;
  • warsztaty i zajęcia projektowe prowadzone przez praktyków.

Do wyboru specjalności:

  • budownictwo ogólne;
  • odnawialne źródła energii w budownictwie.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:33 Poprawiony: piątek, 11 września 2020 11:02 Wpisany przez Marek Kowalczyk