bud2015
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

KIERUNEK
BUDOWNICTWO 
studia stacjonarne
inżynierskie (I stopnia)

Specjalności:

• budownictwo ogólne
• odnawialne źródła energii w budownictwie
 info1

polub-budownictwo

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Budownictwo uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Budownictwo posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i nadzorowania budów oraz organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Znają nowoczesne materiały i technologie robót wykończeniowych.

Nasi absolwenci mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Program studiów inżynierskich umożliwia ponadto podjęcie uzupełniających studiów magisterskich w uczelniach państwowych.

Absolwenci kierunku Budownictwo przygotowani są do pracy w biurach projektowych, na budowach oraz w urzędach na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa.

Zajęcia realizowane są ze szczególnym naciskiem położonym na zdobycie praktycznych umiejętności.

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia. Stosownie do przedstawionego programu studenci odbywają praktyki kierunkowe i zawodowe w biurach projektowych i na budowach. Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do konkretnych zadań praktycznych. Praktyki odbywają się po II, IV i VI semestrze studiów. Łącznie, każdy student odbywa 12 tygodni praktyk ( 4 tygodnie praktyki kierunkowej i 8 tygodni praktyki zawodowej).

Ponadto oferujemy:

  • certyfikowane bezpłatne szkolenia AutoCAD, Revit, Norma, Robot, MS Project;
  • wycieczki edukacyjne;
  • płatne praktyki stażowe;
  • warsztaty i zajęcia projektowe prowadzone przez praktyków.

Do wyboru specjalności:

  • budownictwo ogólne;
  • odnawialne źródła energii w budownictwie.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, p. 266R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne 
od 3 kwietnia 2018 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:33 Poprawiony: wtorek, 10 lipca 2018 12:38 Wpisany przez Marek Kowalczyk