gra_o_indeks_2012-_ogoszenie

W trakcie Dni Otwartych PSW w Białej Podlaskiej dn 21.03.2018 odbyła się  VIII edycja konkursu GRA O INDEKS w którym wzięło udział prawie 40 uczniów z 8 szkól ponadgimnazjalnych z Białej Podlaskiej, Janowa Podlaskiego i Łukowa. Po zmaganiach intelektualnych odbyły się 45-min zajęcia pokazowe w języku angielskim w formule GAME SHOW prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Anglistów.

Przewidziane regulaminem nagrody główne (tj. 3 indeksy na Filologię Angielską PSW w Białej Podlaskiej oraz nagrody rzeczowe) zostaną wręczone przez prorektora dr Agnieszkę Smarzewską w środę 28.03.2018 o godz.10.00 w Sali Senatu do której serdecznie zapraszamy laureatów konkursu oraz czołową trójkę rankingową wraz z nauczycielami. W razie zmiany terminu poinformujemy zainteresowanych drogą mailową.

Laureaci, galeria zdjęć, tegoroczny test konkursowy oraz regulamin poniżej:


DSC_0130a

Laureaci konkursu:

1. Aleksandra Wilczyńska  (II LO w Białej Podlaskiej)

2. Natalia Michalak   (IV LO w Białej Podlaskiej)

2. Weronika Danilewicz (II LO w Białej Podlaskiej)

DSC_0095 DSC_0087 DSC_0080

 

 

 

DSC_0111 DSC_0102

 

Lista rankingowa - "czołowa 12-tka"

1. Weronika Syliwoniuk (I LO w Białej Podlaskiej) - 73/80 pkt.

2. Aleksandra Wilczyńska  (II LO w Białej Podlaskiej) - 72,5/80 pkt.

3. Daria Trzcińska (I LO w Białej Podlaskiej) - 71/80 pkt.

4. Natalia Michalak (IV LO w Białej Podlaskiej) - 67,5/80 pkt.

5. Weronika Danilewicz (II LO w Białej Podlaskiej) - 67/80 pkt.

6. Agnieszka Lewczuk (IV LO w Białej Podlaskiej) - 65,5/80 pkt.

7. Marta Ogrodniczuk (I LO w Białej Podlaskiej) - 64,5/80 pkt.

8. Dariusz Kozak (ZS nr 1 w Łukowie) - 64/80 pkt.

9. Mateusz Jaworski (I LO w Białej Podlaskiej) - 56,5/80 pkt.

10. Tomasz Jeruzalski (ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej) - 55,5/80 pkt.

11. Kacper Wiński (ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej) i Jagoda Uryniuk (I LO w Białej Podlaskiej) - 54,5/80 pkt.

12. Marcin Skrzymowski (ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej) - 51/80 pkt.

20180321_101734 20180321_101715 IMG_20180321_103705 IMG_20180321_123306

Tegoroczny test oraz regulamin poniżej:

GRA_O_INDEKS_2018.docx

 

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„GRA O INDEKS"

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
w roku akademickim 2017/2018

§1

Wstęp

1. Organizatorem Konkursu Języka Angielskiego „GRA O INDEKS" jest Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97, zwana dalej PSW w Białej Podlaskiej, oraz Zakład Neofilologii (filologia angielska) reprezentowany przez Komisję Konkursu, w skład której wchodzą nauczyciele PSW w Białej Podlaskiej, powołani przez kierownika Zakładu Neofilologii.

2. Konkurs Języka Angielskiego „GRA O INDEKS" (zwany dalej konkursem) przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa lubelskiego. Uczniowie klas niższych mogą brać udział w konkursie, by sprawdzić się językowo - nie przysługuje im jednak nagroda główna, tj. indeks. Szkoły ponadgminazjalne otrzymają drogą pocztową/mailową informacje dotyczące konkursu. Ponadto wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne będą na stronie internetowej uczelni: www.pswbp.pl. W konkursie mogą wziąć udział także maturzyści z innych województw, jeżeli będą tym zainteresowani i jeżeli ich szkoły wyrażą taką chęć, wysyłając do PSW w Białej Podlaskiej w tej sprawie email lub fax. Konieczne jest dostarczenie adresu email, gdyż cała korespondencja będzie przeprowadzana drogą elektroniczną.

3. Konkurs odbywa się w formie testu pisemnego, w którym sprawdzana jest znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym (B2). W skład testu wchodzi część leksykalno-gramatyczna, jak również zadania na rozumienie tekstu czytanego.

4. Materiały konkursowe w formie testu opracowywane i sprawdzane są przez komisję składającą się z nauczycieli Zakładu Języka Angielskiego PSW w Białej Podlaskiej: mgr. Daniela Sawczuka, mgr Marty Popławskiej, mgr Barbary Struk, mgr Beaty Prokopiak-Męczyńskiej oraz dr Ewy Fiutki.

5. Okres zgłoszeń do konkursu dla wszystkich uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie rozpoczyna się z dniem 20 luty 2017 r. i trwa do 20 lutego 2018 r. Uczestnicy dokonują zgłoszeń drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , podając swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy. W związku z ograniczoną liczbą miejsc – max. 100 osób, o kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 marca 2016 r.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań uczestnicy proszeni są o ich kierowanie na adres email Komisji Konkursu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia poprawek do Regulaminu Konkursu, mając na celu wyłącznie jego prawidłowy przebieg. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną niezwłocznie przekazane zainteresowanym stronom.

§2

Przebieg konkursu

1. Konkurs ma formę testu pisemnego i przeprowadzony będzie na terenie Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej w dniu 21 marca 2018 r. o godz.10:00 w budynku Rektoratu w sali 142R.

2. Czas pisania testu wynosi 90 minut. Uczestnicy konkursu powinni przybyć do placówki organizatora przynajmniej na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu w celu dopełnienia formalności związanych z jego przebiegiem.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest okazanie dowodu tożsamości.

4. W terminie do 28 marca 2018 r. PSW w Białej Podlaskiej opublikuje na swojej stronie internetowej: www.pswbp.pl informacje o laureatach i terminie wręczenia nagród.

§3

Wyniki konkursu

1. Na podstawie wyników testu spośród tegorocznych maturzystów Komisja wyłoni trzech laureatów Konkursu Języka Angielskiego „GRA O INDEKS" z najwyższą liczbą zdobytych punktów.

2. Laureaci konkursu, tj. trzej najlepsi uczestnicy, otrzymają indeks (promesę) Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, uprawniający do podjęcia nauki w PSW w Białej Podlaskiej z pominięciem procedury rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019. Poza tym laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

3. Zdobywca pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody jest zobowiązany potwierdzić telefonicznie pod nr. 83 344 99 11, emailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w sekretariacie Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych pokój numer 24 w siedzibie PSW w Białej Podlaskiej chęć skorzystania z nagrody najpóźniej do 15 lipca 2018 r. Jeśli nagrodzony nie dokona takowego potwierdzenia, nagroda przepada i Komisja Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu, który zajął kolejne miejsce na liście uczestników pod względem ilości punktów.

wtorek, 27 lutego 2018 22:04 Poprawiony: środa, 28 marca 2018 11:27 Wpisany przez Daniel Sawczuk