Projekty

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zakres: Podniesienie kompetencji studentów Kierunku Pedagogika (Moduł 2) Wizyta studyjna do Wioski dziecięcej SOS w Siedlcach

PROJEKT „PSW- UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

Miejsce realizacji zajęć: SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce

 HARMONOGRAM_-_WIZYTA_STUDYJNA-SOS.pdf

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie Moduł 2Podniesienie kompetencji studentów Kierunku Pedagogika

Wizyta studyjna – Wioska dziecięca SOS w Siedlcach

 SOS-wioska-dziecica-zakwalifikowani.pdf

 Lista osób zakwalifikowanych.pdf

 harmonogram szkolenia DTI - MS 20740 Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016.pdf

 harmonogram wizyty.pdf

 Haromonogram zajęć.pdf

informacja o zakończonej rekrutacji na szkolenie branżowe DTI: MS-20740 - Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Więcej…

 lista zakwalifikowanych.pdf

 lista rezerwowa.pdf

Informujemy, iż od dnia 17.05.2019r. rozpoczyna się rekrutacja studentów II roku Kierunku Dietetyka (nabór 2017/18), będących studentami Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, do udziału w wizycie studyjnej w zakładzie mleczarskim realizowanej w ramach projektu „PSW –uczelnia z przyszłością”.

 

 Rekrutacja "Wizyta studyjna w zakładzie mleczarskim.pdf

Strona 7 z 35

7