Projekty

Studenci kierunku Informatyka – rekrutacja na certyfikowane szkolenie oraz warsztaty

Z dniem 04.10.2021 r. została uruchomiona rekrutacja studentów
kierunku Informatyka na następujące formy wsparcia:

Więcej…

Z dniem 30.09.2021r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte szkolenie pn.: „Udzielanie zamówień publicznych w instytutach naukowych/badawczych”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych.

Szkolenie skierowane jest do jednego pracownika Działu Zamówień Publicznych.

Rekrutacja trwa do 05.10.2021 r. do godz. 15.30

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

Informujemy, iż od dnia 01.10.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia (nabór 2017/2018) – limit 16 osób, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „Podstawy metod neurofizjologicznych (PNF)” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 12.10.2021 r.

Więcej…

Informujemy, iż od dnia 01.10.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia (nabór 2017/2018) oraz studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia (nabór 2018/2019) – limit 16 osób, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „Podstawy metod neurofizjologicznych (PNF)” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 12.10.2021 r.

Więcej…

Z dniem 01.10.2021 r. zostaje uruchomiona rekrutacja

na bezpłatne certyfikowane szkolenie dla studentów kierunku Budownictwo

pn. „Moduł REVIT” (15 dni x 7h).

Więcej…

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do udziału w szkoleniu zakwalifikowano dwóch pracowników Sekcji Zamówień Publicznych o numerach ewidencyjnych podanych w tabeli:

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu„Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne”

NR EWIDENCYJNY - Mężczyźni

1/1/ZP/2021

1/2/ZP/2021

Z dniem 23.09.2021 r. zostaje uruchomiona rekrutacja do szkolenia zamkniętego pn.: „Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne .”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych.

Szkolenie skierowane jest do dwóch pracowników Działu Zamówień Publicznych.

Rekrutacja trwa do 27.09.2021 roku do godziny 12:00

Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku

W wyniku przeprowadzonej rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe dla pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej Uczelni  Zarządzanie zasobami ludzkimi” zakwalifikowane zostały osoby o numerach ewidencyjnych przedstawionych w poniższej tabeli.

NR EWIDENCYJNY
KOBIETA
2/SP/ZZL/2021 
3/SP/ZZL/2021
4/SP/ZZL/2021

 

Zapisy na Międzynarodową Konferecnję Metodyczną pt. "Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego i treningu zdrowotnego" zostały zakończone.

Osoby przyjęte do udziału w konferencji otrzymały od organizatorów powiadomienie o uczestnictwie mailowo.

Liczba miejsc jest ograniczona - decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Strona 7 z 68

7

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych