Projekty

W wyniku przeprowadzonego postępowania do udziału w szkoleniu zakwalifikowano 20 osób.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu

„Zamówienia publiczne w szkołach wyższych w świetle najnowszych przepisów”

NR EWIDENCYJNY mężczyźni

NR EWIDENCYJNY kobiety

5/4/ZP/2022

5/1/ZP/2022

5/7/ZP/2022

5/2/ZP/2022

5/9/ZP/2022

5/3/ZP/2022

5/10/ZP/2022

5/5/ZP/2022

5/11/ZP/2022

5/6/ZP/2022

5/12/ZP/2022

5/8/ZP/2022

5/15/ZP/2022

5/13/ZP/2022

 

5/14/ZP/2022

 

5/16/ZP/2022

 

5/17/ZP/2022

 

5/18/ZP/2022

 

5/19/ZP/2022

 

5/20/ZP/2022

 

  Harmonogram_szkolenia_ZP.pdf 

Z dniem 03.01.2022r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte stacjonarne szkolenie pn.: „Zamówienia publiczne w szkołach wyższych w światle najnowszych przepisów” - 20 os.”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych. 

Szkolenie zamknięte skierowane jest dla pracowników administracyjnych/kadry kierowniczej uczelni. 

Rekrutacja trwa do 12 stycznia 2022 roku.

Planowany termin realizacji szkolenia to II.2022 r

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

wielokulturowo_strona

Więcej…

antydyskryminacja_strona

Więcej…

Informujemy, iż od dnia 03.01.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia (nabór 2017/2018) oraz studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia (nabór 2018/2019) - limit 16 osób, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „Terapia manualna” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 11.01.2022 r. 

Więcej…

Informujemy, iż od dnia 03.01.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia (nabór 2017/2018) – limit 16 osób, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „Terapia manualna” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 11.01.2022 r. 

Więcej…

Z dniem 14.12.2021 r. została uruchomiona rekrutacja studentów i studentek

kierunku Informatyka na następujące formy wsparcia: 

Certyfikowane szkolenie Prince 2 Foundation

Więcej…

Z dniem 10.12.2021r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte stacjonarne szkolenie pn.: „Zamówienia publiczne na roboty budowalne

Więcej…

Z dniem 26.11.2021r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte szkolenie nt.: „Zamówienia publiczne w świetle najnowszych przepisów (poziom zaawansowany)

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej -Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych

 

    

Więcej…

  Harmonogram_PNF_2021_-_27.11.2021-19.01.2022_r._aktualizacja.pdf 

  Harmonogram_PNF_2021_-_29.11.2021-31.01.2022_-_aktualizacja.pdf 

 

Strona 5 z 68

5

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych