Projekty

Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi do projektu 
pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

12 stycznia 2017 r.
sala 145R
godz. 9:50-11:30

(obecność obowiązkowa)

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
OGŁASZA
REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRAKTYKANTÓW

do udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 27 STYCZNIA 2017 R.

logo_do_ogloszen

Więcej…

WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW -

projekt pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

logo_do_ogloszen

Więcej…

„Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW” 

realizowany w ramach
Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

Beneficjent: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2021-02-28

 Wkład Unii Europejskiej w projekt: 2 159 150,77 zł.

 

Celem projektu jest zwiekszenie o 25% liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.Cel projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez wzmocnienie narzędzi motywujacych studentów do kształcenia oraz poprzez wprowadzenie nowych, zgodnych z aktualnymi trendami demograficzno-epidemiologicznymi form zajęć pozwlającymi zdobyć studentom najnowszą wiedzę na dane tematy. Dzięki realizacji projektu podniesie się jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, co pozwoli na lepsze kształcenie kadr medycznych w przyszłości.

Projekt ma na celu wdrożenie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Program  skierowany do 120 studentów 3 i 4 roku pielęgniarstwa, którzy skorzystają z następujacych form wsparcia:
- program stypendialny mający na celu zwiekszenie poziomu motywacji do osiągania dobrych wyników w trakcie kształcenia
- dostosowanie warunków odbywania praktyk obowiązkowych na 3 i 4 roku do Europejskich Ram Jakości praktyk i Staży w zakresie wynagrodzenia za odbywane praktyki i ubezpieczenia praktykantów
- zajęcia dodatkowe "Opieka paliatywna nad osobą w wieku podeszłym" w wymiarze 20h na 6 semestrze
- praktyki dodatkowe na oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w wymiarze 160h oraz zapewnienie noclegów lub dojazdów dla studentów odbywających te praktyki poza miejscem zamieszkania
Po zakonczonej realizacji projektu 18 studentów podejmie prace w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

 Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2016/2017 nabór I;    Harmonogram_zada_16-17_nabr_I.docx

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2017/2018 nabór II;  Harmonogram_zada_17-18_nabr_II.pdf

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2018/2019 nabór III;  Harmonogram_zada_18-19_nabr_III.pdf  

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2019/2020 nabór IV;  Harmonogram_zada_19-20_nabrIV.pdf

 

 

 

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
OGŁASZA
NABÓR PRAKTYKANTÓW

do udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

Plakat_2

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

INFORMACJE O PROJEKCIE

Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość

Więcej…

 

 FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

Na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowany jest projekt: Kompetentni na rynku pracy – Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja”.

Więcej…

Z radością informujemy, że Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odniosła sukces uzyskując dofinansowanie w ramach programu Grantów Standardowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Więcej…

Strona 68 z 68

68
następna
ostatnia

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych