Projekty

  Lista_osób_zakwalifikowanych 

lista rezerwowa studentów kierunku filologia, specjalność filologia angielska – warsztaty „tłumaczenia audiowizualne” 

  lista_rezerwowa - tumaczenia audiowizualne.pdf 

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją realizacja zadań projektu została na mocy Zarządzenia Rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 zawieszona. Z dniem 11.03.2020 zawieszony zostaje również toczący się proces rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów. Proces rekrutacji będzie wznowiony po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej, tak aby każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie miała możliwość przystąpienia do tego procesu.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją realizacja zadań projektu została na mocy Zarządzenia Rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 zawieszona. Z dniem 11.03.2020 zawieszony zostaje również toczący się proces rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów. Proces rekrutacji będzie wznowiony po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej, tak aby każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie miała możliwość przystąpienia do tego procesu.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją realizacja zadań projektu została na mocy Zarządzenia Rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 zawieszona. Z dniem 11.03.2020 zawieszony zostaje również toczący się proces rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów. Proces rekrutacji będzie wznowiony po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej, tak aby każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie miała możliwość przystąpienia do tego procesu.

Szanowni Państwo,

w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 oraz w związku z zarządzeniem rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zmiany formy zajęć dydaktycznych w PSW informuję, iż zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „PSW-uczelnia z przyszłością” w terminie od 12 do 25 marca brzmieniają formę na tryb on-line z możliwością przedłużenia terminu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu realizację zaplanowanego harmonogramu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się jak i osiągnięcie wskaźników w ramach projektu.

KOMUNIKAT

Inne formy wsparcia w ramach projektu „PSW-uczelnia z przyszłością”

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną  i zarządzeniem rektora nr 25/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie: zmian w organizacji pracy pracowników PSW i zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 17.03.2020  w sprawie w dodatkowego ograniczenia działalności uczelni,

wszelkie formy wsparcia zaplanowane na najbliższy okres zgodnie z harmonogramem zostają wstrzymane.
Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej i uzgodnieniu nowych terminów z prowadzącymi szkolenia nastąpi realizacja zaplanowanych form wsparcia.

 

Jowita Grochowiec
Kierownik ProjektuPSW-uczelnia z przyszłością

Studenci kierunku Informatyka – rekrutacja na szkolenie certyfikowane Prince 2 Foundation

Z dniem 06.03.2020 r. została uruchomiona rekrutacja studentów
kierunku Informatyka na

Certyfikowane szkolenie Prince 2 Foundation – dla 10 osób

Rekrutacja skierowana jest do studentów VI semestru kierunku Informatyka - (nabór 2017/2018)

Szkolenie realizowane będzie w ostatnim tygodniu marca 2020r. w trybie 8 godzin x 3 dni

Więcej…

Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – rekrutacja na warsztaty

Z dniem 06.03.2020 r. zostaje uruchomiona rekrutacja studentów
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na bezpłatne warsztaty:

1. Wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania pojazdów samochodowych

Rekrutacja skierowana jest do studentów

III roku studia I stopnia (nabór 2017/2018) – 8 miejsc

Więcej…

Studenci i studentki kierunku Ratownictwo Medyczne – rekrutacja na warsztaty

Z dniem 04.03.2020 r. została uruchomiona rekrutacja na warsztaty:

Jak radzić sobie z pacjentem agresywnym i pod wpływem środków odurzających z dbałością o własne bezpieczeństwo – 10 godzin akademickich

Rekrutacja skierowana jest do studentów II i III roku studia I stopnia (nabór 2018/2019 i 2017/2018).

Przyjętych zostanie 10 osób z każdego rocznika.

Planowany termin realizacji warsztatów to marzec 2020 r.

Więcej…

Strona 2 z 44

2