Projekty

Z dniem 25.08.2021 r. zostaje uruchomiona rekrutacja do zadania 4 Rozwój kompetencji kadry zarządzającej - studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, realizowanego w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” dla przedstawicieli kadry administracyjnej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Studia podyplomowe (2 semestry) będą realizowane w roku akademickich 2021/2022 w ośrodkach akademickich oddalonych od Białej Podlaskiej o nie więcej niż 180 km.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).
Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.
Szczegóły odnośnie realizacji studiów podyplomowych znajdują się Regulaminie w zakładce dokumenty do pobrania.

 

PROGRAM

Międzynarodowej Konferencji Metodycznej

„PODSTAWY FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO
I TRENINGU ZDROWOTNEGO”
 

30-31 sierpnia 2021 r.

Więcej…

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v10.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v9a.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v8.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v7.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v6.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v5.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v4.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v3.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v2.pdf 

 Harmonogram_MBM_n2018_19_OZE_v1.pdf

Na bezpłatne studia podyplomowe dla kadry kierowniczej (Kanclerz Uczelni) w roku akademickim 2021/2022 na kierunku „Zarządzanie i psychologia menedżerska” została zakwalifikowana jedna osoba o numerze ewidencyjnym 1/SPZiPM/2021

Z dniem 22.07.2021 r. zostaje uruchomiona rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe dla kadry kierowniczej, skierowana do Kanclerz uczelni na kierunku Zarządzanie i psychologia menedżerska”.

Studia oferowane są w ramach zadania 4 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej – Studia podyplomowe.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 27 lipca 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

Szczegóły odnośnie realizacji studiów podyplomowych znajdują się Regulaminie w zakładce dokumenty do pobrania.
  harmonogram_szkolenia_negocjacje.pdf 
  Cobit_harmonogram czerwiec 2021.pdf 

Zarządzenie dotyczące  realizacji wskaźnika w ramach projektu „PSW – uczelnia z przyszłością” dotyczącego wdrożenia zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

  zarzdzenie_61_2021_wskanik_projekt_PSW_uczelnia_z_przyszoci-sig.pdf  

 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_AZP_v8.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_AZP_v9.pdf 

  Harmonogram_MBM_n2018_19_AZP_v10.pdf 

  Harmonogram_Sprzedaz_i_obsuga_klienta__04-06_06_21.pdf 

  Harmonogram__Sprzedaz_i_obsuga_klienta_10-12_06_21.pdf 

Strona 8 z 68

8

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych