Projekty

  Harmonogram 
  wyniki_rekrutacji

Z dniem 18.12.2019 r rusza rekrutacja na Warsztaty dodatkowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo.

O udział w warsztatach mogą ubiegać się studenci I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo w PSW w Białej Podlaskiej.

Warsztaty dodatkowe dla studentów Pielęgniarstwa realizowane będą w salach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.  Zakres warsztatów będzie wykraczał poza program nauczania. Warsztaty będą poświęcone wdrażaniu, z użyciem narzędzi informatycznych, Klasyfikacji Diagnoz ICNP w planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w różnym stanie zdrowia i w różnym wieku.

Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania w wersji papierowej w Biurze projektu oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy złożyć najpóźniej do dnia 20.02.2020r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa ul. Sidorska 102, pok. 12 lub Biurze projektu, ul. Sidorska 105 (Dom Studenta), pok. nr 25.

Z powodu zwolnienia lekarskiego Pani Anny Sawczuk zajęcia z języka angielskiego w dniu 16.12.2019 zostają odwołane.

Odpracowanie zajęć odbędzie się w środę 18.12.2019 godz. 7.30

  Lista_osób_zakwalifikowanych
  Lista_osób_rezerwowych 
  Harmonogram_ITIL_19-21.12 
  Harmonogram
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu „Kosztorysowanie w procesie budowlanym”

NR EWIDENCYJNY -Kobiety

NR EWIDENCYJNY -Mężczyźni

1/Kosz/2019

2/Kosz/2019

 Harmonogram_szkolenia_ITIL_III_nabr.pdf

Strona 8 z 45

8