Z dniem 30.09.2021r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte szkolenie pn.: „Udzielanie zamówień publicznych w instytutach naukowych/badawczych”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych.

Szkolenie skierowane jest do jednego pracownika Działu Zamówień Publicznych.

Rekrutacja trwa do 05.10.2021 r. do godz. 15.30

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku. czwartek, 30 września 2021 08:53 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych