W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do udziału w szkoleniu zakwalifikowano dwóch pracowników Sekcji Zamówień Publicznych o numerach ewidencyjnych podanych w tabeli:

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu„Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne”

NR EWIDENCYJNY - Mężczyźni

1/1/ZP/2021

1/2/ZP/2021

poniedziałek, 27 września 2021 14:48 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych