Informujemy, iż od dnia 01.10.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia (nabór 2017/2018) – limit 16 osób, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „Podstawy metod neurofizjologicznych (PNF)” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 12.10.2021 r.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Szkolenie PODSTAWY METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH (PNF) obejmie łącznie 100 godzin dydaktycznych, realizowane będzie od 02 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej projektu) http://www.pswbp.pl/files/admin/Stawiamy_na_Rozwj_Zintegrowany/dokumenty/Formularz_rekrutacyjny_studenci.pdf oraz dokumenty spełniające kryteria rekrutacji dla uczestników projektu będących studentami PSW (Regulamin rekrutacji i udziału w formach wsparcia dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” § 4 ust. 7 ) tj.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje średnia ocen uzyskana przez kandydatów
w dotychczasowym toku studiów. W przypadku zbieżnych wyników pod uwagę brane
są zaświadczenia potwierdzające aktywność studencką w ostatnim roku studiów (np. zaświadczenia o przynależności do koła naukowego, zaświadczenie o działalności w Samorządzie Studenckim, zaświadczenie o współorganizacji wydarzeń uczelnianych, itp.). Jako kryterium rozstrzygające brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

należy dostarczyć do pok. 209 H (7:30-15:30) w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2021 r. do godziny 15.30.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz w/w szkolenia można uzyskać w Biurze projektu.

środa, 29 września 2021 15:39 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany