Projekty

Listy osób zakwalifikowanych i rezerwowych na szkolenie
Moduł: 2  Podniesienie kompetencji studentów kierunku Socjologia

WIZYTA STUDYJNA „Media w praktyce”

  Lista osób zakwalifikowanych 

  Lista osób rezerwowych  

Z dniem 28.05.2019 r rusza rekrutacja do zawodów symulacji medycznej „Bialskie Igrzyska Symulacji 2019”.

Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania w wersji papierowej w Sekretariacie Katedry zdrowia i Biurze projektu, oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami należy złożyć najpóźniej do dnia 3.06.2019 r do godz. 12:00 w Sekretariacie Katedry Zdrowia ul. Sidorska 102, pok. 12 lub Biurze projektu, ul. Sidorska 105 (Dom Studenta), pok. nr 25.

Do pobrania:

 Regulamin  
 Formularz zgłoszeniowy  
 Oświadczenie  

 

 harmonogram_ang_VI-VII_2019.pdf

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zakres: Podniesienie kompetencji studentów Kierunku Pedagogika (Moduł 2) Wizyta studyjna do Wioski dziecięcej SOS w Siedlcach

PROJEKT „PSW- UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

Miejsce realizacji zajęć: SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce

 HARMONOGRAM_-_WIZYTA_STUDYJNA-SOS.pdf

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie Moduł 2Podniesienie kompetencji studentów Kierunku Pedagogika

Wizyta studyjna – Wioska dziecięca SOS w Siedlcach

 SOS-wioska-dziecica-zakwalifikowani.pdf

 Lista osób zakwalifikowanych.pdf

 harmonogram szkolenia DTI - MS 20740 Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016.pdf

 harmonogram wizyty.pdf

 Haromonogram zajęć.pdf

Strona 6 z 34

6