Projekty

Fizjoterapia V rok jednolite studia magisterskie (nabór 2017/2018) oraz IV rok jednolite studia magisterskie  (nabór 2018/2019).

  protokół z rekrutacji - PNF.pdf 

  lista osób zakwalifikowanych i rezerwowych 

Informujemy, iż od dnia 15.11.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów i studentek studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia (nabór 2018/2019) – limit 16 osób, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „KINESIOLOGY TAPING” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 19.11.2021 r.

Więcej…

Z dniem 08.11.2021 r. zostaje uruchomiona rekrutacja

na bezpłatne certyfikowane szkolenie dla studentów kierunku Budownictwo pn.

„Interdyscyplinarne Europejskie Szkolenie Właściwych Praktyk w Budownictwie Pasywnym i Niskoenergetycznym” (5 dni x 9h). 

Więcej…

MOSMEN

W dniach 30-31.08.2021 r. w naszej uczelni odbyła się Międzynarodowa Konferencja Metodyczna pt. „Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego i treningu zdrowotnego”, która była elementem działań projektowych ukierunkowanych na upowszechnienie projektu MOSMEN oraz zainteresowanie krajowych i zagranicznych instytucji edukacyjnych oraz sportowych. Podczas konferencji zaprezentowano osiągnięte w ramach projektu rezultaty, w przypadku naszej uczelni była to prezentacja wypracowanych IO-sów tj. kursów e-learningowych o tematyce: „Health Sport” (IO1) - trening zdrowotny i „Fundamentals of Exercise Physiology” (IO2) - podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Swoje osiągniecia zaprezentowali również przedstawiciele uczelni będący partnerami projektu: Uniwersytet w Peczu na Węgrzech oraz Uniwersytet w Nowym Sadzie w Serbii.

Więcej…

  Harmonogram_-_Modul_Revit.pdf 

Harmonogram zjazdów „Zarządzanie i psychologia menedżerska”

  Terminarz-zpm-srz.pdf 

 

Harmonogram zjazdów „Zarządzanie zasobami ludzkimi ”

  Terminarz-zpm-zsl.pdf 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do udziału w szkoleniu zakwalifikowano jednego pracownika Sekcji Zamówień Publicznych o numerze ewidencyjnym: 2/1/ZP/2021

Studenci kierunku Informatyka – rekrutacja na certyfikowane szkolenia

Z dniem 04.10.2021 r. została uruchomiona rekrutacja studentów
kierunku Informatyka na następujące formy wsparcia:

Więcej…

Strona 6 z 68

6

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych