Z dniem 23.09.2021 r. zostaje uruchomiona rekrutacja do szkolenia zamkniętego pn.: „Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne .”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych.

Szkolenie skierowane jest do dwóch pracowników Działu Zamówień Publicznych.

Rekrutacja trwa do 27.09.2021 roku do godziny 12:00

Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku

czwartek, 23 września 2021 07:44 Poprawiony: czwartek, 30 września 2021 08:53 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych