W wyniku przeprowadzonej rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe dla pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej Uczelni  Zarządzanie zasobami ludzkimi” zakwalifikowane zostały osoby o numerach ewidencyjnych przedstawionych w poniższej tabeli.

NR EWIDENCYJNY
KOBIETA
2/SP/ZZL/2021 
3/SP/ZZL/2021
4/SP/ZZL/2021

 

piątek, 17 września 2021 13:11 Poprawiony: piątek, 17 września 2021 13:35 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych