Kursy / szkolenia

SZKOLENIE
Szkolenie „ABC Sadownictwa – rozmnażanie drzew owocowych”
Termin szkolenia: 04.03.2023 r. (sobota)
Czas szkolenia: 6h (10:00- 16:00)
Miejsce szkolenia: ABNS Biała Podlaska
Program:
1. Ogólne zasady produkcji drzewek owocowych.
2. Metody produkcji.
3. Sposoby rozmnażania (szczepienie i okulizacja).
4. Dobór podkładek do produkcji drzewek najważniejszych gatunków (charakterystyka
i przydatność)
5. Część praktyczna z demonstracją metod szczepienia zimowego podkładek "w ręku"
i nauka praktyczna szczepienia.
Prowadzący:
dr inż. Paweł Bielicki – Prezes OEMIS Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp.z o.o. w Sierniewicach, InHort Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut
mgr inż. Maciej Teodorczyk – część praktyczna, Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych, InHort Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Badawczy.
Koszt szkolenia: 600 zł/os.
Szczegóły:
Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej p. 266R
tel. 83 344 99 34
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kolano

Instruktor: dr Bartosz Rutowicz, mgr Sebastian Krawczyk
Cena kursu: 1680 zł, dla studentów i pracowników Akademii Bialskiej 1200 zł
Termin kursu: 18-19.03.2023
Czas trwania kursu: 18 godzin dydaktycznych

Więcej…

Kurs_8-klasistw

Zapraszamy serdecznie na kurs z matematyki dla 8-klasistów. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z matematyki. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Program kursu:
 • Liczby naturalne i całkowite. Działania na liczbach naturalnych i całkowitych.
 • Cechy podzielności liczb.
 • Ułamki. Działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych.
 • Potęgi. Własności potęg. Działania na potęgach.
 • Pierwiastki. Własności na pierwiastkach. Działania na pierwiastkach.
 • Wyrażenia algebraiczne.
 • Procenty.
 • Równania. Rozwiązywanie równań. Zadania z treścią.
 • Geometria płaska. Pola i obwody figur. Własności figur.
 • Figury geometryczne na płaszczyźnie. Układ współrzędnych
 • Elementy statystyki. Odczytywanie diagramów i wykresów.
 • Geometria przestrzenna. Graniastosłupy i ostrosłupy.
 • Prawdopodobieństwo. Rozwiązywanie prostych zadań kombinatorycznych.
 • Różne metody rozwiązywania zadań na egzaminie ósmoklasisty.

 

Cena kursu 600 zł - 20 zł / godzina (możliwość płatności w dwóch ratach)

Spotkania raz w tygodniu  - piątek, g.16:00-17:30

 

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

 

Szczegóły: 

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej p. 266R

tel. 83 344 99 34

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Kurs_dziennikarstwa_prasowego_

 

Więcej…

Angielski_A2_20_z

Kursy języka angielskiego dla dorosłych, poziom A2

Kurs na poziomie A2 jest skierowany do osób, które chcą kontynuować naukę jeżyka angielskiego i rozwinąć umiejętności komunikacji w języku angielskim, w tym poszerzyć zasób słownictwa oraz znajomość zasad gramatycznych.

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny 45 min)

Wtorek: 18:00-19:30

Prowadzący kurs:

mgr Anna Sawczuk

Nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Pszczoy

 

Pierwszy termin w sezonie

22-23 kwiecień 2023 r. 

 

I dzień 

08:00 - 16:55 / 10 godz. (zajęcia teoretyczne ABNS)

II dzień 

08:00 - 16:55 / 10 godz. (zajęcia praktyczne w pasiece)

 

Więcej…

Angielski_A1_20_z

Kursy języka angielskiego dla dorosłych, poziom A1

Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym (A1) skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego, komunikować się w codziennych sytuacjach życiowych, poznać podstawowe zasady gramatyki, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi. Kurs pozwala na zintegrowane rozwijanie czterech sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych.

Efekty po ukończeniu kursu

Uczestnik kursu na poziomie A1 potrafi operować podstawowym słownictwem z użyciem podstawowych struktur gramatycznych w zakresie najważniejszych tematów życia codziennego. Potrafi tworzyć proste wypowiedzi ustne oraz pisemne dotyczące podstawowych aspektów i sytuacji życia codziennego. Kursant opisuje prostymi zdaniami swoją rodzinę, zainteresowania, miejsce pracy, mieszkanie, podstawowe czynności oraz potrafi wypełnić prosty formularz (dane osobowe), sporządzić notatkę lub listę potrzeb i zadań (listę zakupów, terminarz dnia), napisać krótką wiadomość (SMS lub email). Potrafi przywitać się, pożegnać się, przedstawić się, wyrazić prośbę i podziękowanie, umówić się na spotkanie, ustalić termin lub kupić bilet. Rozumie krótkie wypowiedzi, pytania, polecenia, prośby oraz informacje dotyczące osób, numeru telefonu, adresu, ceny lub godziny. Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty z życia codziennego (tabliczki informacyjne, ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze).

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny 45 min)

Piątek: 15:45-17:15

Prowadzący kurs: mgr Beata Prokopiak-Męczyńska 

Nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych


Strona 1 z 5

pierwsza
poprzednia
1