kurs_jezyka_angielskiego_dla_dorosych_strona

Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego, komunikować się w codziennych sytuacjach życiowych, poznać podstawowe zasady gramatyki, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi. Kurs pozwala na zintegrowane rozwijanie czterech sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych, przy jednoczesnym poznawaniu i ćwiczeniu słownictwa zawodowego.

Efekty po ukończeniu kursu

Uczestnik kursu posiada wiedzę w zakresie podstaw systemu fonetycznego języka angielskiego. Potrafi operować podstawowym słownictwem z użyciem podstawowych struktur gramatycznych w zakresie najważniejszych tematów życia codziennego (nazywanie osób, miejsc, relacji międzyludzkich, zainteresowań, wyrażanie podstawowej charakterystyki, usytuowanie czynności i wydarzeń w czasie) oraz tworzyć proste wypowiedzi ustne oraz pisemne dotyczące podstawowych aspektów i sytuacji życia codziennego. Kursant opisuje prostymi zdaniami swoją rodzinę, zainteresowania, miejsce pracy, mieszkanie, podstawowe czynności oraz potrafi wypełnić bardzo prosty formularz (dane osobowe), sporządzić prostą notatkę lub listę potrzeb i zadań (listę zakupów, terminarz dnia), napisać krótką wiadomość (SMS lub email). Potrafi przywitać się, pożegnać się, przedstawić się, wyrazić prośbę i podziękowanie, umówić się na spotkanie, ustalić termin lub kupić bilet. Rozumie krótkie wypowiedzi, pytania, polecenia, prośby oraz informacje dotyczące osób, numeru telefonu, adresu, ceny lub godziny. Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty z życia codziennego (tabliczki informacyjne, ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze). Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz rozumie potrzebę pracy własnej i potrzebę uczenia się dla dalszego rozwoju. Zna, rozumie i potrafi poprawnie stosować podstawowe słownictwo i wyrażenia z wybranych aspektów działalności zawodowej w prostej sytuacji komunikacyjnej.

Kurs online

Prowadzący  kurs: dr Brygida Gwiazda-Rzepecka (nauczyciel akademicki, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wielu kursów, w tym Jak uczyć online?)

 

100 h - 4 x tygodniowo (2 x 1,5 h)

Cena 1700 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

 

Niezbędne dokumenty: