Akademia Kobiet Aktywnych


30 godzin warsztatów z coachem w zakresie budowania kontaktów, zarządzania stresem i emocjami, twórczego rozwiązywania konfliktów

20 godzin warsztatów z psychologiem w zakresie potrzeb i motywacji, stresu, asertywności, uczuć, diagnozy zasobów i rezerw

96 godzin zajęć praktycznych z jogi

20 godzin warsztatów kinezyterapeutycznych

Rekrutacja prowadzona jest od 24.01.2019 r. do 07.02.2019 r.

folder_-_Akademia_Kobiet_Aktywnych


piątek, 11 stycznia 2019 11:46 Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2019 14:42 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności