Kryteria decydujące o udziale w projekcie

Wszyscy uczestnicy projektu muszą należeć do grupy osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie miasta Biała Podlaska lub w powiecie bialskim.

Osiągnięcie najwyższych wyników z testu wstępnego, przeprowadzonego w siedzibie PSW z zakresu matematyki i ocena na świadectwie z przedmiotu Matematyka z ostatniego roku nauki.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurze projektu tj. siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu.

Akademia Matematyki 

I edycja styczeń 2019 r. -  II edycja luty 2020 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie niepełnoletniego Uczestnika przez jego Opiekuna lub samodzielne zgłoszenie pełnoletniego Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Zacznik_1.docx ) i dostarczenie w wyznaczonym terminie do biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, p. 335 R w godz. 7.30 do 15.30. Wraz z formularzem należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie wizerunku (Zacznik_2.docx ), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zacznik_3.doc ) w związku z realizacją projektu i w celu promowania jego działań oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły - z ostatniego roku nauki.

Harmonogram rekrutacji

I Edycja:

1. 14-25 styczeń 2019 r. – przyjmowanie dokumentów

2. 29 styczeń 2019 r. – spotkanie orgaznizacyjne

3. 30 styczeń 2019 r. – przesłanie mailem informacji o zakwalifikowaniu do projektu -  Lista rankingowa

4. 31 styczeń 2019 r. – pierwsze zajęcia. Godzina 16:30-18:00, sala nr 374

II Edycja:

1. 07 styczeń - 31 styczeń 2020 r. - przyjmowanie dokumentów

2. 05 luty 2020 r. - spotkanie organizacyjne

3.13 luty 2020 r. – przesłanie mailem informacji o zakwalifikowaniu do projektu -  Lista rankingowa

4.19 luty 2020 r. - pierwsze zajęcia g. 16:30 sala nr 132 R

 


piątek, 11 stycznia 2019 11:50 Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2020 13:33 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności