Kryteria decydujące o udziale w projekcie

Wszyscy uczestnicy projektu muszą należeć do grupy osób zamieszkujących lub pracujących terenie miasta Biała Podlaska lub w powiecie bialskim

Rekrutacja będzie prowadzona do grupy podstawowej i średniozaawansowanej:
grupa podstawowa - decyduje kolejność zgłoszeń
grupa średniozaawansowana - test. Do grupy zostaną zakwalifikowane osoby, które osiągną najwyższą liczbę punktów z testu

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurze projektu tj. siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest samodzielne zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Zacznik_1.docx ) i dostarczenie w wyznaczonym terminie do biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, p. 335 R w godz. 7.30 do 15.30. Wraz z formularzem należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie wizerunku (Zacznik_2.docx ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zacznik_3.doc ) - w załączniku nr 3 prosimy o niewpisywanie daty. Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające potrzebę znajomości języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) na zajmowanym stanowisku pracy lub w przypadku osób prowadzących własną działanośc gospodarczą - oświadczenie potwierdzające potrzebę znajomości języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) w prowadzonej działalności. 

 

Harmonogram rekrutacji

1. 09 sierpień 2019 r. - 16 wrzesień 2019 r. – przyjmowanie dokumentów.

2. 19 wrzesień 2019 r. - godzina 18:00 sala 141 - Test z języka angielskiego (grupa średniozaawansowana).

3. 19 wrzesień 2019 r. - godzina 18:00 sala 106 - Test z języka rosyjskiego (grupa średniozaawansowana).

4. 25 wrzesień 2019 r. - Ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Lista rankingowa:

 Język angielski - grupa średniozaawansowana

 Język angielski - grupa podstawowa

 Język rosyjski - grupa średniozaawansowana

 Język rosyjski - grupa podstawowa

piątek, 11 stycznia 2019 11:50 Poprawiony: czwartek, 26 września 2019 12:17 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności