Kryteria decydujące o udziale w projekcie

Akademia Kobiet Aktywnych - płeć żeńska, ukończone 35 lat, zajmowanie samodzielnego lub kierowniczego stanowiska (zaświadczenie, oświadczenie, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), kolejność zgłoszeń

Wszyscy uczestnicy projektu muszą należeć do grupy osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie miasta Biała Podlaska lub w powiecie bialskim

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurze projektu tj. siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu - od 24 stycznia do 07 lutego 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie w/w kryteriów oraz złożenie i dostarczenie do biura projektu mieszczącego się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, p. 335 R w godz. 7.30 do 15.30.kompletu dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy (Zacznik_1.docx

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Zacznik_2.docx )

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Zacznik_3.doc )

4. Zaświadczenie (oświadczenie - osoby prowadzące własną działalność gospodarczą) potwierdzające pracę na samodzielnym stanowisku

Harmonogram rekrutacji

1. 24 styczeń - 7 luty 2019 r. - przyjmowanie dokumentów.

2. 13 lutego 2019 r. - ogłoszenie wyników - Lista rankingowa

piątek, 11 stycznia 2019 11:50 Poprawiony: środa, 25 września 2019 08:48 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności