Kryteria decydujące o udziale w projekcie

Wszyscy uczestnicy projektu muszą należeć do grupy osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie miasta Biała Podlaska lub w powiecie bialskim;

Uczniowie szkół średnich i ostatnich klas gimnazjum, którzy mają najlepsze oceny z języka angielskiego

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurze projektu tj. siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu.

Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie niepełnoletniego Uczestnika przez jego Opiekuna lub samodzielne zgłoszenie pełnoletniego Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Zacznik_1 ) i dostarczenie w wyznaczonym terminie do biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, p. 335 R w godz. 7.30 do 15.30. Wraz z formularzem należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie wizerunku (Zacznik_2) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zacznik_3 ) w związku z realizacją projektu i w celu promowania jego działań.

Harmonogram rekrutacji

I. 02 maj 2019 r. - 21 czerwiec 2019 r. - przyjmowanie dokumentów

II. 26 czerwiec 2019 r. - przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do projektu  Lista rankingowa

III. 01 lipiec 2019 r. - pierwsze zajęcia. Godzina 09:00-14:00, sala 106 i 107. 

 

piątek, 11 stycznia 2019 11:50 Poprawiony: środa, 26 czerwca 2019 12:44 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności